Інструкція для посади "Фармаколог I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фармаколог I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією фармаколога II категорії не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології виробництва лікарських речовин;
      - лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації;
      - правила роботи з піддослідними тваринами;
      - Державну фармакопею України;
      - чинні стандарти, технічні умови, інструкції та інші керівні матеріали з проведення фармакологічного контролю і фармакологічних випробувань лікарських засобів на тваринах;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - вітчизняні та зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі фармакологічного контролю лікарських речовин;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Фармаколог I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фармаколог I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фармаколог I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фармаколог I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує фармакологічний контроль і дослідження у виробництві медикаментів, вітамінів та інших медичних препаратів.

2.2. Вивчає дію лікарських речовин на організм.

2.3. Проводить випробування лікарських речовин на піддослідних тваринах, проводить аналізи напівпродуктів і готової продукції.

2.4. Готує розчини реактивів, еталонні розчини та інші реактиви, які необхідні для проведення аналізів.

2.5. Складає методики фармакологічних контрольних аналізів або випробувань на тваринах нових препаратів, які впроваджуються у виробництво, а також розробляє нові методи фармакологічних досліджень.

2.6. Виконує необхідні розрахунки щодо проведених аналізів, випробувань, досліджень та узагальнює отримані результати.

2.7. Систематично вивчає вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі фармакологічного контролю.

2.8. Забезпечує своєчасне і точне заповнення документації.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фармаколог I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фармаколог I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фармаколог I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фармаколог I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фармаколог I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фармаколог I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фармаколог I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фармаколог I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фармаколог I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фармаколог I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фармаколог I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фармаколог I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фармаколог I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фармаколог I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фармаколог I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фармаколог I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.