Інструкція для посади "Фармаколог II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фармаколог II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації: для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією фармаколога не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології виробництва лікарських речовин;
      - лабораторне обладнання, прилади і правила їх експлуатації;
      - правила роботи з піддослідними тваринами;
      - Державну фармакопею України;
      - чинні стандарти, технічні умови, інструкції та інші керівні матеріали з проведення фармакологічного контролю і фармакологічних випробувань лікарських засобів на тваринах;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - вітчизняні та зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі фармакологічного контролю лікарських речовин;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Фармаколог II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фармаколог II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фармаколог II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фармаколог II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує фармакологічний контроль і дослідження у виробництві медикаментів, вітамінів та інших медичних препаратів.

2.2. Вивчає дію лікарських речовин на організм.

2.3. Проводить випробування лікарських речовин на піддослідних тваринах, проводить аналізи напівпродуктів і готової продукції.

2.4. Готує розчини реактивів, еталонні розчини та інші реактиви, які необхідні для проведення аналізів.

2.5. Складає методики фармакологічних контрольних аналізів або випробувань на тваринах нових препаратів, які впроваджуються у виробництво, а також розробляє нові методи фармакологічних досліджень.

2.6. Виконує необхідні розрахунки щодо проведених аналізів, випробувань, досліджень та узагальнює отримані результати.

2.7. Систематично вивчає вітчизняні і зарубіжні науково-технічні досягнення і передовий досвід у галузі фармакологічного контролю.

2.8. Забезпечує своєчасне і точне заповнення документації.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фармаколог II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фармаколог II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фармаколог II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фармаколог II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фармаколог II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фармаколог II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фармаколог II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фармаколог II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фармаколог II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фармаколог II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фармаколог II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фармаколог II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фармаколог II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фармаколог II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фармаколог II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фармаколог II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.