Інструкція для посади "Закупорювач медичної продукції 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Закупорювач медичної продукції 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією закупорювача медичної продукції 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги до продукції, що надходять на закачування;
      - правила обслуговування і регулювання закатного напівавтомату;
      - правила завантаження напівавтомата та вивантаження продукції;
      - види і причини браку закачування, міри його попередження та усунення;
      - правила роботи в стерильній зоні;
      - правила роботи з бактерицидними (кварцовими) лампами;
      - правила роботи з дезінфікуючими засобами.

1.4. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Закатує на напівавтоматах алюмінієві ковпачки, що накривають флакони з розфасованими медикаментами, вітамінами, голки на шприц-тюбиках та іншу продукцію, яка підлягає закачуванню.

2.2. Доставляє на візках флакони, алюмінієві ковпачки в листах з нержавіючої сталі та пробки у касетах до напівавтоматів або автоматів.

2.3. У процесі роботи на напівавтоматах у стерильних умовах: виставляє пусті флакони з листа на подавальний транспортер, закупорює гумовими пробками флакони з розфасованими медикаментами вручну, накриває флакони алюмінієвими ковпачками вручну, автоматично закатує алюмінієві ковпачки, знімає флакони з видавального транспортера та установлює їх у листи з нержавіючої сталі, вивантажує листи з розфасованою продукцією в нестерильну зону.

2.4. Обслуговує закатний напівавтомат.

2.5. У процесі роботи на автоматі в стерильних умовах виставляє флакони на нагромаджувальний стіл; обслуговує вузол автоматичного закупорювання флаконів з розфасованими медикаментами гумовими пробками, вузол подачі та прикривання алюмінієвими ковпачками з візуальним перегляданням і відбракуванням некондиційних, вузол закачування алюмінієвих ковпачків; знімає закупорені флакони з видавального транспортера.

2.6. Вивантажує пусту тару з-під флаконів, ковпачків і пробок у нестерильну зону.

2.7. Обробляє приміщення, обладнання, інвентар дезінфікуючими розчинами.

2.8. Заповнює маршрутні листи.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Закупорювач медичної продукції 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.