Інструкція для посади "Запаювальник ампул 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Запаювальник ампул 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прийоми регулювання обладнання, яке застосовується для запаювання ампул;
      - правила користування газом;
      - способи перевірки герметичності запаювання;
      - правила роботи в стерильних умовах;
      - властивості препаратів, які наповнюють ампули.

1.4. Запаювальник ампул 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Запаювальник ампул 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Запаювальник ампул 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Запаювальник ампул 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить запаювання ампул (наповнених медикаментами або вітамінами) вручну на газових або гасових пальниках, на напівавтоматах або автоматах з дотриманням правил стерильності.

2.2. Регулює полум'я пальників, швидкість руху транспортерної стрічки та рівномірність надходження ампул.

2.3. Веде підготовку гребінок вакуумного апарату при вакуумному запаюванні та забезпечує повне відкачування повітря.

2.4. Стежить за роботою обладнання під час запаювання ампул на автоматах або напівавтоматах.

2.5. Під час запаювання капсул - веде процес запаювання капсул різних розмірів відповідно до заданих режимів, перевіряє герметичність запаювання.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Запаювальник ампул 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Запаювальник ампул 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Запаювальник ампул 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Запаювальник ампул 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Запаювальник ампул 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Запаювальник ампул 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Запаювальник ампул 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Запаювальник ампул 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Запаювальник ампул 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Запаювальник ампул 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Запаювальник ампул 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Запаювальник ампул 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Запаювальник ампул 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Запаювальник ампул 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Запаювальник ампул 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Запаювальник ампул 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.