Інструкція для посади "Гранулювальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гранулювальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією гранулювальника (виробництво медикаментів) 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну послідовність операцій при механізованій грануляції різних препаратів;
      - заданий склад, густину, яка вимагається, та вологість маси для грануляції;
      - будову та принцип роботи грануляційної машини та сушарок;
      - температурний режим сушіння гранул різних препаратів;
      - фізичні та хімічні властивості препаратів, які гранулюються;
      - вимоги до них.

1.4. Гранулювальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гранулювальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гранулювальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гранулювальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде механізований процес грануляції напівфабрикатів для різних препаратів медичного призначення (таблеток тощо).

2.2. Готує масу для грануляції: відважує матеріали відповідно до заданих рецептів, переміщує та доводить суміші до густини, яка вимагається.

2.3. Самостійно розраховує дозування матеріалів і густину маси через грануляційну машину.

2.4. Витримує задані розміри гранул, наносить покриття на таблетки.

2.5. Завантажує гранули у сушильне устаткування, підсушує гранули до певної вологості, витримує заданий температурний режим сушіння за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Чистить грануляційну машину.

2.7. Веде облік витрат сировини та виходу гранульованих препаратів.

2.8. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гранулювальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гранулювальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гранулювальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гранулювальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гранулювальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гранулювальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гранулювальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гранулювальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гранулювальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гранулювальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гранулювальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гранулювальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гранулювальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гранулювальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гранулювальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гранулювальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.