Інструкція для посади "Запаювальник ампул 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Запаювальник ампул 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією запаювальника ампул 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію ампулювання;
      - способи відтягання та запаювання капілярів;
      - будову обладнання, яке застосовується у процесі запаювання;
      - вимоги до запаювання ампул з ниткою кетгуту або хірургічного шовку;
      - основні знання у межах роботи, яка виконується, про бактеріальну засіяність;
      - правила контролювання герметичності запаяних ампул;
      - види браку під час запаювання ампул.

1.4. Запаювальник ампул 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Запаювальник ампул 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Запаювальник ампул 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Запаювальник ампул 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить формування та запаювання ампул з товстостінних пробірок з ниткою кетгуту або хірургічного шовку на напівавтоматах або автоматах.

2.2. Завантажує приймальний бункер пробірками, вивантажує готові ампули; комплектує ампули за калібром та укладає в дерев'яні ящики.

2.3. Регулює температурний режим на всіх стадіях механізованого процесу запаювання ампул з медикаментами та вітамінами.

2.4. Виточує гумки та наклеює їх на "гребінку" під час вакуумного запаювання.

2.5. Забезпечує стерильні умови роботи.

2.6. Налагоджує та стежить за станом обладнання.

2.7. Готує обладнання до ремонту, приймає з ремонту.

2.8. Веде облік роботи запаювальників та оформляє маршрутні листи.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Запаювальник ампул 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Запаювальник ампул 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Запаювальник ампул 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Запаювальник ампул 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Запаювальник ампул 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Запаювальник ампул 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Запаювальник ампул 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Запаювальник ампул 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Запаювальник ампул 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Запаювальник ампул 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Запаювальник ампул 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Запаювальник ампул 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Запаювальник ампул 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Запаювальник ампул 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Запаювальник ампул 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Запаювальник ампул 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ампулювання розчинів на автоматичній лінії типу АП-25М - обслуговування секції автоматичного запаювання ампул, спостереження та, у разі потреби, регулювання роботи всієї лінії.