Інструкція для посади "Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип рандомізації поголів'я та схему рандомбридингу, правила її дотримання при розведенні лабораторних тварин;
      - будову та призначення кліткових систем, вакуумних і поплавкових напувалок, аспіраційних психрометрів, бактерицидних ламп, прохідних електростерилізаційних камер;
      - правила поводження з лабораторними тваринами;
      - правила визначення статі тварин;
      - санітарні норми посадки тварин і допустимі полігамні навантаження на самця;
      - правила та гігієну годування та напоювання тварин;
      - санітарні вимоги до робочих місць;
      - призначення, правила та способи дезінфекції;
      - правила ведення первинного зоотехнічного обліку в стадах, які використовуються.

1.4. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розводить мишей, пацюків, морських свинок, хом'яків, кроликів та інші види лабораторних тварин у стадах розплідників, які використовуються, за схемами рандомбридингу, які виключають родинне схрещування та вирощує товарний молодняк.

2.2. Розсаджує тварин на схрещування, готує гнізда до прийому приплоду, вирівнює приплоди, відділяє молодняк від самок, відбраковує тварин за клінічними показниками.

2.3. Годує, напоює лабораторних тварин, доглядач за ними з дотриманням установлених режимів.

2.4. Визначає материнські якості самок, ознаки вагітності та її строки.

2.5. Набирає та відправляє товарних тварин споживачам відповідно до заявок за статтю, віком, вагою та іншими ознаками.

2.6. Зважує тварин.

2.7. Заправляє дезокилимки розчином, чистить та миє технологічне обладнання та інвентар.

2.8. Прибирає виробничі і підсобні приміщення.

2.9. Бере участь у дезінфекції приміщень.

2.10. Виконує вологу стерилізацію кліткового обладнання.

2.11. Підтримує в приміщенні мікроклімат.

2.12. Веде первинний зоотехнічний облік.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Зоолаборант розплідника лабораторних тварин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.