Інструкція для посади "Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією препаратора виробництва біосинтетичних лікувальних засобів не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи мікробіології, біохімії та загальної аналітичної хімії;
      - правила роботи з тест-культурами;
      - правила роботи в боксі та роботи з інфекційним матеріалом;
      - основні методи приготування живильних середовищ та препаратів для мікроскопування;
      - інструкції з виготовлення та контролю препаратів;
      - визначення активності, техніку бактеріологічної роботи;
      - правила введення препаратів біосинтезу, які випробовуються, контрольним тваринам;
      - засоби витягання та оброблення окремих органів тканин тварин;
      - правила роботи в асептичних та стерильних умовах;
      - способи встановлення та перевірки титрів;
      - властивості реактивів, які застосовуються, та вимоги до них;
      - методику проведення аналізів середньої складності та складних аналізів;
      - державні стандарти на товарні продукти та аналізи, які виконуються на дільниці, що обслуговуються;
      - правила користування приладами, налагодження лабораторного обладнання.

1.4. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує відповідно до заданих рецептів та розрахунків для вирощування культур і контролю напівпродукти у виробництві препаратів біосинтезу під керівництвом препаратора більш високої кваліфікації.

2.2. Стерильно відбирає проби і готує мазки для мікроскопічного та біохімічного контролю під час культивування мікроорганізмів.

2.3. Висіває на стерильність.

2.4. Розливає живильне середовище в чашки Петрі.

2.5. Готує до стерилізації посуд та допоміжні матеріали.

2.6. Готує дезінфікуючі розчини для оброблення інструментів, тварин і боксів.

2.7. Готує контрольних тварин для розтину і випробувань.

2.8. Контролює стерильність боксів.

2.9. Готує фіксатор, синьку.

2.10. Визначає рН, активність хімічним та біологічним методами.

2.11. Проводить аналізи середньої складності за прийнятою методикою.

2.12. Визначає процентний склад речовин у пробах, які аналізуються.

2.13. Визначає в'язкість, питому вагу.

2.14. Готує робочі розчини і перевіряє нескладні титри.

2.15. Проводить складні аналізи та визначає фізико-хімічні властивості речовин.

2.16. Налагоджує лабораторне обладнання, складає лабораторні установки.

2.17. Стежить за роботою лабораторної установки.

2.18. Веде записи у виробничому журналі.

2.19. Виконує вологе прибирання робочого місця.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.