Інструкція для посади "Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні знання про будову різних машин для різання і принцип їх роботи;
      - способи регулювання роботи обладнання;
      - прийоми установлення, регулювання і заточування ножів;
      - способи різання напівфабрикатів виробів медичного призначення;
      - види і властивості матеріалів, які підлягають різанню;
      - призначення виробів, які виробляються, і вимоги до них.

1.4. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить різання напівфабрикатів виробів медичного призначення (вати, гірчичників, пластирів, лігніну тощо) на різальних машинах різних систем.

2.2. Готує матеріали.

2.3. Налагоджує і регулює обладнання та інструменти, які застосовуються.

2.4. Пускає, зупиняє і чистить машини для різання, точить ножі.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.