Інструкція для посади "Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією препаратора виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи мікробіології, бактеріології, біохімії та загальної аналітичної хімії у межах роботи, яка виконується;
      - правила роботи з живими культурами мікроорганізмів;
      - правила роботи у боксі з інфекційним матеріалом;
      - техніку бактеріологічної роботи;
      - інструкції з виготовлення та контролю препаратів і напівпродуктів біосинтезу на дільниці, яка обслуговується;
      - прийоми відбирання контрольних тварин;
      - призначення та властивості реактивів, які застосовуються;
      - правила складання лабораторних установок;
      - способи приготування складних титрованих розчинів;
      - правила зважування осадків на аналітичних вагах і проведення необхідних розрахунків щодо результатів аналізів;
      - правила користування контрольно-вимірювальними приладами і вагами різних типів;
      - технічні умови і державні стандарти на аналізи, які провадяться;
      - правила ведення технічної документації на роботи, які виконуються.

1.4. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує багатокомпонентні живильні середовища для виробництва препаратів біосинтезу.

2.2. Веде роботу з живими культурами у процесі їх посіву і росту на живильних середовищах.

2.3. Оглядає і відбирає тварин для контрольних випробувань.

2.4. Випробовує напівпродукти на тваринах.

2.5. Проводить складні аналізи за прийнятими методиками.

2.6. Виконує побудову калібрувальних графіків на міліметрівці.

2.7. Визначає ємкості смол.

2.8. Здійснює регенерацію смол для визначення активності.

2.9. Готує робочі розчини.

2.10. Установлює і перевіряє складні титри.

2.11. Керує роботою препараторів нижчої кваліфікації з контролю pH, активності сухого залишку, золи.

2.12. Визначає наявність формальдегіду в розчинах.

2.13. Оформляє та розраховує результати аналізів.

2.14. Складає лабораторні установки відповідно до схеми.

2.15. Проводить арбітражні аналізи простої і середньої складності.

2.16. Виконує мікроскопію добових проб.

2.17. Стерильно відбирає проби, готує мазки для мікробіологічного контролю.

2.18. Висіває на стерильність.

2.19. Розливає живильні середовища в чашки Петрі.

2.20. Готує до стерилізації посуд та допоміжні матеріали, готує дезінфікуючі розчини для оброблення інструментів, боксів.

2.21. Готує фіксатор, синьку.

2.22. Контролює стерильність боксів.

2.23. Веде записи у виробничому журналі.

2.24. Виконує вологе прибирання робочого місця.

2.25. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.26. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.