Інструкція для посади "Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 25. Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів", що затверджен наказом Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості 22.04.1997 р. Погоджений Міністерством праці України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією різальника напівфабрикатів виробів медичного призначення 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прийоми різання напівфабрикатів медичних виробів;
      - будову, принцип роботи, правила налагодження і регулювання різальних машин різних систем;
      - прийоми заміни і заточування ножів, установлення упорних пристроїв;
      - вимоги до якості різання;
      - призначення матеріалів, які підлягають різанню, їх властивості і вимоги до них.

1.4. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить механізоване різання напівфабрикатів бинтів, ватно-марлевих подушок, смуг, стрічок та інших виробів медичного призначення відповідно да заданих розмірів на різальних машинах різних систем, налагоджує, перевіряє справність, чистить і змазує машини.

2.2. Заточує ножі.

2.3. Установлює і регулює упорні пристрої.

2.4. Веде обрізування торцевих кінців бинтів.

2.5. Візуально стежить за точністю і якістю різання.

2.6. Готує матеріали.

2.7. Сортує розрізані напівфабрикати за розмірами.

2.8. Укладає в тару та відбраковує напівфабрикати, які мають дефекти.

2.9. Веде облікову документацію.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Різальник напівфабрикатів виробів медичного призначення 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.