Інструкція для посади "Фахівець з інтерв'ювання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з інтерв'ювання" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (економічна або за напрямами підготовки: соціолог, психолог) (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств);
      - вимоги забезпечення захисту конфіденційності первинних даних, наданих респондентами;
      - чинні соціальні нормативи та заходи соціального захисту окремих верств населення;
      - методи, програми та систему організації проведення вибіркових обстежень домогосподарств;
      - особливості проведення опитувань окремих груп респондентів;
      - основи статистики;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід роботи щодо інтерв'ювання (опитування респондентів, їх мотивації);
      - основні показники соціально-економічного розвитку регіону, де він працює.

1.4. Фахівець з інтерв'ювання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з інтерв'ювання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з інтерв'ювання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з інтерв'ювання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує збір первинної інформації від населення (домогосподарств) на визначених територіях згідно з програмами вибіркових обстежень, які проводяться органами державної статистики.

2.2. Для отримання первинних статистичних даних відвідує кожне визначене домогосподарство з вибіркової сукупності, відповідно до індивідуального графіка.

2.3. Визначає з дотриманням вимог оптимальності використання коштів маршрути та види транспорту, якими він може своєчасно дістатися до респондента (окремої особи або домогосподарства).

2.4. Проводить мотивацію та роз'яснювальну роботу в домогосподарствах щодо суспільної важливості їх участі у вибіркових обстеженнях, які проводять органи державної статистики.

2.5. Здійснює опитування респондентів, збирає за доведеним графіком щоденники поточних витрат, в яких ведуть записи домогосподарства, умови життя яких обстежуються, застосовує інші методи збору інформації.

2.6. Достовірно та в повному обсязі записує відповіді респондентів під час опитування.

2.7. У разі наявності у респондентів запитань, роз'яснює їх в межах своєї компетенції.

2.8. Залучається до інших робіт, пов'язаних з організацією проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств).

2.9. Проводить актуалізацію (оновлення) адрес усіх домогосподарств, які проживають на відібраних територіях, та збір інформації, необхідної для формування в подальшому вибіркових сукупностей респондентів для вибіркових обстежень.

2.10. Забезпечує відповідно до чинного законодавства захист конфіденційності первинних даних, отриманих в ході проведення вибіркових обстежень населення.

2.11. Здійснює за дорученням територіальних органів державної статистики щоквартальну виплату домогосподарствам за участь в обстеженні умов життя домогосподарств.

2.12. Вносить пропозиції до органів державної статистики стосовно вдосконалення методів опитування різних верств населення та програм вибіркових обстежень.

2.13. Бере участь у роботі нарад, семінарів, круглих столів з питань, що стосуються його сфери діяльності.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з інтерв'ювання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з інтерв'ювання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з інтерв'ювання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з інтерв'ювання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з інтерв'ювання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з інтерв'ювання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з інтерв'ювання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з інтерв'ювання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з інтерв'ювання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з інтерв'ювання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з інтерв'ювання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з інтерв'ювання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з інтерв'ювання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з інтерв'ювання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з інтерв'ювання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з інтерв'ювання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.