Інструкція для посади "Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - акти законодавства, регламентуючі, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності органів соціального захисту;
      - Кодекс законів про працю;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - основи діловодства;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу та здійснює контроль за медичним обслуговуванням, харчуванням громадян, які перебувають у стаціонарних установах.

2.2. Готує проекти постанов, наказів з питань забезпечення ліками та харчування громадян, які перебувають у стаціонарних установах і підтримує зв'язок із зазначених питань з іншими міністерствами та іншими органами виконавчої влади та профспілками.

2.3. Надає необхідну методичну та організаційну допомогу на місцях у впровадженні різних форм медичного обслуговування громадян, які перебувають у будинках-інтернатах.

2.4. Здійснює аналіз медичного обслуговування громадян, які перебувають у стаціонарних установах, розробляє форми обліку та звітності з цих питань і обґрунтовує розміри асигнувань на зазначені цілі.

2.5. Готує довідкові матеріали з питань забезпечення ліками та харчування стаціонарних установ керівництву.

2.6. Веде особистий прийом громадян з питань, що входять до його компетенції.

2.7. Бере участь в інформаційно-роз'яснювальній роботі через засоби масової інформації.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець із забезпечення стаціонарних установ соціального обслуговування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.