Інструкція для посади "Евакуатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Евакуатор" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта і стаж роботи з дітьми - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи педагогіки та психології;
      - накази, інструкції, розпорядження з відповідного напряму діяльності;
      - основи гігієни;
      - правила та норми безпеки життєдіяльності;
      - основи долікарської допомоги, правила поведінки у можливих екстремальних ситуаціях.

1.4. Евакуатор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Евакуатор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Евакуатор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Евакуатор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує організаційні роботи під час виїзду дітей в літні оздоровчі табори, на екскурсії, у подорожі тощо.

2.2. Супроводжує підопічних у дорозі до місця призначення.

2.3. Забезпечує додержання санітарно-гігієнічного режиму та безпеки під час перебування в дорозі, організовує в разі потреби їхнє харчування.

2.4. Здійснює контроль за станом здоров'я, надає необхідну долікарську допомогу.

2.5. Доводить до відома підопічних необхідну інформацію.

2.6. Виконує інші обов'язки, покладені на нього.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Евакуатор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Евакуатор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Евакуатор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Евакуатор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Евакуатор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Евакуатор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Евакуатор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Евакуатор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Евакуатор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Евакуатор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Евакуатор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Евакуатор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Евакуатор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Евакуатор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Евакуатор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Евакуатор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.