Інструкція для посади "Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Стаж роботи у державній службі на посаді спеціаліста з організації служб соціальної допомоги II категорії - не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки - не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "гуманітарна та соціальна політика". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - Закон України "Про державну службу";
      - акти законодавства, розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність відділу;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - організацію обслуговування непрацездатних та малозабезпечених громадян, ветеранів війни та праці, інвалідів, багатодітних сімей, одиноких матерів;
      - основи діловодства;
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у виконанні покладених на відділ завдань щодо соціальної допомоги населенню.

2.2. Бере участь у розробленні проектів перспективних і річних планів розвитку ліжкової мережі будинків-інтернатів.

2.3. Аналізує та узагальнює звіти та інформацію про роботу стаціонарних установ.

2.4. Організовує матеріально-побутове, культурне та методичне обслуговування громадян, які перебувають у будинках-інтернатах (пансіонатах) для громадян похилою віку та інвалідів.

2.5. Розробляє типові положення про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку та інвалідів, відділень соціальної допомоги вдома, територіальні центри соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, самотніх громадян похилого віку.

2.6. Розробляє систему професійної та соціальної реабілітації інвалідів, їх працевлаштування, створення в регіоні та розвитку спеціалізованих підприємств з використанням праці інвалідів, надомних видів праці та інших форм зайнятості.

2.7. Вивчає стан матеріально-побутового забезпечення та потреби різних груп одиноких непрацездатних громадян, вживає заходів щодо створення спеціалізованих служб для надання їм соціальних та інших послуг.

2.8. Координує в регіоні роботу з матеріально-побутового обслуговування пенсіонерів, інших соціально-незахищених громадян, надання цільової грошової, гуманітарної та натуральної допомоги таким особам.

2.9. Веде картотеку паспортів стаціонарних установ, персоналу будинків-інтернатів, лікарів.

2.10. Розглядає звернення від фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу, в установлені терміни і вживає відповідних заходів.

2.11. Забезпечує чітку організацію діловодства у відділі.

2.12. Аналізує та готує довідки, оглядові листи про стан роботи на місцях для керівництва.

2.13. Надає практичну допомогу з питань, що належать до його компетенції.

2.14. Бере участь у розгляді проектів нормативно-методичних матеріалів, що стосуються питань вдосконалення соціального обслуговування населення та стаціонарних установ.

2.15. Готує відповідні зауваження та пропозиції.

2.16. Своєчасно й точно виконує рішення державних органів чи вищих посадових осіб, розпорядження, вказівки та окремі доручення своїх керівників.

2.17. За дорученням свого керівника виконує обов'язки споріднених за характером роботи посад.

2.18. Додержується правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Спеціаліст з організації служб соціальної допомоги I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.