Інструкція для посади "Емалювальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Емалювальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією емалювальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні схеми і способи налагодження устаткування, яке обслуговує;
      - види і кольори емалей;
      - консистенцію, густину і тонкість помелу для виробів складної конфігурації;
      - вплив домішок на якість покриття;
      - температуру флюсування емалей і плавлення металів і сплавів;
      - способи нанесення пудрової емалі на вироби.

1.4. Емалювальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Емалювальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Емалювальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Емалювальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Наносить на вироби великогабаритні та складної конфігурації грунтові, покривні та декоративні емалі методом занурення, обливання та пульверизатором.

2.2. Наносить грунтові емалі на чавунні вироби.

2.3. Наносить пудрову покривну емаль ручними ситами, електричними та пневматичними вібраторами на розжарені вироби після випалу ґрунту.

2.4. Бере участь в поточному ремонті устаткування.

2.5. Налагоджує устаткування.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Емалювальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Емалювальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Емалювальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Емалювальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Емалювальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Емалювальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Емалювальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Емалювальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Емалювальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Емалювальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Емалювальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Емалювальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Емалювальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Емалювальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Емалювальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Емалювальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Нанесення ґрунтової емалі: ванни чавунні; мийки чавунні; піддони чавунні; раковини чавунні; умивальники чавунні; унітази чавунні; чаші клозетні.

5.2. Нанесення ґрунтової і покривної емалей: бачки питні; бідони; вази; ванни стальні; відра; горщики; колонки водогрійні і труби до них; кофейники; кришки ємностей; молоковари; посуд медичний; раковини стальні; риштаки вугільні; умивальники стальні; унітази стальні; чайники; шафи і посуд для домашніх холодильників.