Інструкція для посади "Наплавник пластмаси 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Наплавник пластмаси 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією наплавника пластмаси 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову установки для напилення та електричної печі;
      - термостійкість та світломіцність пігменту і порошкової суміші;
      - вимоги до порошкової суміші поверхонь деталей, що підлягають напиленню;
      - режим нагрівання, наплавлення і охолодження деталей;
      - будову спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Наплавник пластмаси 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Наплавник пластмаси 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Наплавник пластмаси 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Наплавник пластмаси 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Наплавляє пластмасу і полімерно-композиційні матеріали на деталі простої конфігурації методом напилення.

2.2. Складає компоненти, підбирає пігмент для придання деталям визначеного кольору та готує високодисперсну порошкову суміш.

2.3. Ізолює окремі ділянки деталей, які не підлягають напиленню.

2.4. Завантажує і нагріває деталі в електропечі.

2.5. Перевіряє наплавлення деталей на проміжних і остаточних операціях зовнішнім оглядом і спеціальним контрольним інструментом.

2.6. Виправляє дефекти покриття.

2.7. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, станом шару, який напилюється в установці, і нагріванням деталей в печі.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Наплавник пластмаси 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Наплавник пластмаси 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Наплавник пластмаси 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Наплавник пластмаси 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Наплавник пластмаси 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Наплавник пластмаси 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Наплавник пластмаси 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Наплавник пластмаси 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Наплавник пластмаси 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Наплавник пластмаси 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Наплавник пластмаси 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Наплавник пластмаси 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Наплавник пластмаси 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Наплавник пластмаси 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Наплавник пластмаси 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Наплавник пластмаси 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Наплавлення: букви і цифри з різних матеріалів; втулки, шайби, кільця армувальні; гачки для вішалки; деталі дверні і віконні; маховики, стакани для ніжок столів, кріплення меблі по-штормовому; ніжки меблів, штанги для одягу; ручки і рукоятки.