Інструкція для посади "Маляр 2-го розряду (обробка металів)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маляр 2-го розряду (обробка металів)" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову фарботерних машин;
      - призначення та умови застосування механізмів, пристроїв і інструментів, які застосовуються під час малярних робіт;
      - способи виконання лакофарбових покриттів деталей та виробів з різних матеріалів;
      - способи шліфування;
      - шліфувальні матеріали, які застосовуються під різні види лакофарбових матеріалів, та їх фізичні властивості;
      - рецепти складання фарб, лаків, мастик, шпаклівок та замазок;
      - способи змішування фарб за заданою рецептурою для одержання необхідного кольору та визначення якості фарб, лаків і емалей, які застосовує;
      - режим сушіння лакофарбових покриттів;
      - особливості очищення поверхонь із залізобетону та склопластику.

1.4. Маляр 2-го розряду (обробка металів) призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маляр 2-го розряду (обробка металів) підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маляр 2-го розряду (обробка металів) керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маляр 2-го розряду (обробка металів) під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Фарбує поверхні, які не вимагають високоякісного оброблення, після нанесення шпаклівок, ґрунтувальних шарів та шліфування їх за допомогою різних шліфувальних матеріалів.

2.2. Готує вироби для лакування по лакованій шпаклівці і для оброблення під малюнок різних порід дерева, каменя та мармуру.

2.3. Вирівнює поверхні шпаклюванням з ліквідацією дефектів.

2.4. Наносить цифри, букви і малюнки за трафаретом в один тон.

2.5. Фарбує деталі та вироби пульверизатором.

2.6. Шліфує сухим і мокрим методом дерев'яні поверхні після шпаклювання.

2.7. Очищує фарбовані поверхні від корозії, окалини, обростання та старого лакофарбувального покриття ручним механізованим інструментом та переносними дробоструминними пістолетами.

2.8. Складає та розтирає на фарботерних машинах фарби, лаки, мастики, шпаклівки, ґрунти та замазки за заданою рецептурою.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маляр 2-го розряду (обробка металів) має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маляр 2-го розряду (обробка металів) має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маляр 2-го розряду (обробка металів) має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маляр 2-го розряду (обробка металів) має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маляр 2-го розряду (обробка металів) має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маляр 2-го розряду (обробка металів) має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маляр 2-го розряду (обробка металів) має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маляр 2-го розряду (обробка металів) має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маляр 2-го розряду (обробка металів) має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маляр 2-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маляр 2-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маляр 2-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маляр 2-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маляр 2-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маляр 2-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маляр 2-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Авторегулятори тиску - фарбування зовнішньої поверхні срібрином.

5.2. Арматура і деталі електричні, армовані ізолятори, розрядники - ґрунтування та фарбування.

5.3. Баласт - готування поверхонь та фарбування.

5.4. Балони - фарбування.

5.5. Блоки насосів, інжекторів - ґрунтування зовнішніх поверхонь.

5.6. Блок-секції, балони, бортовини внутрішні, фундаменти складні, цистерни, відсіки, замкнуті об'єми - знежирення.

5.7. Борти, перебірки, дена, палуби, секції - ґрунтування.

5.8. Вал ротора - ґрунтування та фарбування зовнішньої і внутрішньої поверхні.

5.9. Вібратори, віброперетворювачі, випромінювачі - очищення, знежирення, ґрунтування.

5.10. Втулки бокові та упорні стальні - ґрунтування та фарбування зовнішніх і внутрішніх поверхонь.

5.11. Втулки, радіаторні та редукторні шестірні - покривання мастикою.

5.12. Дахи, рами, візки, деталі гальма, дошки підлоги, ящики акумуляторні та пожежні, дефлектори локомотивів і вагонів - фарбування.

5.13. Деталі та вузли машин, суден та устаткування - ґрунтування і фарбування.

5.14. Експанзит, поропласт та інші матеріали - шпаклювання, шліфування і ґрунтування.

5.15. Електродвигуни, турбогенератори - ґрунтування, шпаклювання, фарбування.

5.16. Затискачі, замки, задрайки, заглушки в складеному стані стальні - ґрунтування та фарбування зовнішніх поверхонь.

5.17. Клапани запобіжні, масляні, кришки гнізд лопатей, кришки фільтрів, каркаси, кронштейни - фарбування внутрішніх поверхонь.

5.18. Колектори зрівнювальні, кожухи стальні - ґрунтування зовнішніх поверхонь.

5.19. Колони, ферми - фарбування.

5.20. Корпуси кондиціонерів, фільтрів, підшипників зовнішніх, гнізд лопатей, ежекторів стальних - ґрунтування, фарбування.

5.21. Корпуси металевих суден допоміжного призначення - фарбування.

5.22. Корпуси приладні металеві та неметалеві - очищення, знежирення, ґрунтування, шпаклювання, фарбування.

5.23. Корпуси суден дерев'яних, залізобетонних та зі склопластиків, які не вимагають високоякісного оброблення, - очищення поверхонь.

5.24. Кришки опорно-упорні підшипника стальні - ґрунтування та фарбування зовнішніх поверхонь.

5.25. Кришки, плати, пластини - фарбування пульверизатором.

5.26. Кришки сальників, сальники, кронштейни - очищення, знежирення, ґрунтування.

5.27. Кронштейни, сектори, корпуси кермових машинок, трансформатори - фарбування.

5.28. Круги рятувальні - шпаклювання та фарбування.

5.29. Лебідки - ґрунтування та фарбування зовнішніх поверхонь.

5.30. Листи магнітопроводу - покривання електроізоляційними лаками і клеями.

5.31. Ліжка металеві - фарбування.

5.32. Лобові частини статорів і роторів, асинхронні машини та обмотки магнітної системи синхронних електромашин - фарбування.

5.33. Люки, трюми, фундаменти - заливання цементним розчином.

5.34. Маслоохолоджувачі - ґрунтування та фарбування зовнішньої поверхні.

5.35. Маховики стальні та чавунні, хомути, хвостовики - ґрунтування та фарбування поверхонь.

5.36. Машини гірничі, устаткування і верстати - фарбування після ремонту, нанесення написів по трафарету.

5.37. Настили, книці, кожухи, надбудови, перебірки, бракети, легкі вигородки - очищення від іржі.

5.38. Опори, ободи в складанні та обмежувачі - ґрунтування та фарбування зовнішніх поверхонь.

5.39. Оснащення (ліси, колони, ліжка) - очищення від іржі, ґрунтування.

5.40. Панелі, футляри, кожухи - фарбування декілька разів пульверизатором.

5.41. Перетворювачі, гідропідсилювачі - знежирення.

5.42. Планки металеві та з оргскла - фарбування за 3-4 класами оброблення.

5.43. Скоби, корпуси, планки, каркаси, кожухи, деталі литі простої конфігурації - ізолювання різьбових і посадочних отворів, шліфування після ґрунтування, фарбування механізованим способом за 3 класом оброблення.

5.44. Стакани, втулки, сальники, корпуси, кожухи, каркаси, кронштейни - місцеве шпаклювання, шліфування, фарбування.

5.45. Трактори, катки, асфальтозмішувачі - фарбування корпусів.

5.46. Труби вентиляції - ізолювання мастильними матеріалами.

5.47. Труби - обклеювання тканиною, шпаклювання.

5.48. Труби різних діаметрів - фарбування.

5.49. Тяги стальні - ґрунтування і фарбування зовнішніх поверхонь.

5.50. Фільтри водяні та масляні - ґрунтування зовнішніх поверхонь алюмінієвою пудрою.

5.51. Фільтри - знежирення, ґрунтування, шпаклювання, фарбування ручним та механізованим способом.

5.52. Хвилеводи та хвилевідні секції з латуні і міді - суцільне шпаклювання, шліфування та фарбування.

5.53. Шини монтажні - фарбування.

5.54. Шини, шинопроводи - шпаклювання.

5.55. Шкали з органічного скла - ізолювання та фарбування.

5.56. Шкали, лімби - фарбування.

5.57. Шлюпки - шпаклювання та фарбування.

5.58. Шпунти і гребні обшивок вантажних вагонів - ґрунтування.

5.59. Штирі складені з ланцюжком, шайби, шпинделі складені, шпонки з ланцюжком в складеному стані - ґрунтування зовнішніх і внутрішніх поверхонь і фарбування.

5.60. Ящики поштові металеві - очищення, ґрунтування і фарбування.

5.61. Ящики і корпуси приладів - нанесення трафарету.