Інструкція для посади "Маляр 5-го розряду (обробка металів)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маляр 5-го розряду (обробка металів)" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виконання малярних робіт з художнім та орнаментним обробленням і методом холодного безповітряного розпилення;
      - процес оброблення поверхонь під цінні породи дерева;
      - рецептуру, фізико-хімічні властивості будь-яких фарбувальних матеріалів і сумішей для художнього фарбування та оброблення;
      - види складних розписів і шрифтів;
      - властивості і сорти різних пігментів, розчинників, масел, лаків, силікатів, смол і інших матеріалів, які застосовує в малярній справі;
      - методи випробування лаків і фарб на стійкість і в'язкість;
      - технічні умови на остаточне оброблення виробів, деталей і поверхонь;
      - режими сушіння лакофарбових покриттів;
      - вимоги до готування поверхонь під антикорозійний, анодний і катодний захист, захисні схеми ґрунтування та фарбування підводної частини суден, які зазнають дію морської води, мінеральних кислот і лугів;
      - способи реставрації художніх написів.

1.4. Маляр 5-го розряду (обробка металів) призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маляр 5-го розряду (обробка металів) підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маляр 5-го розряду (обробка металів) керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маляр 5-го розряду (обробка металів) під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує високоякісне фарбування поверхонь різними фарбами з лакуванням, поліруванням, орнаментним та художнім багатокольоровим обробленням.

2.2. Обробляє поверхні під цінні породи дерева.

2.3. Виконує високоякісне фарбування після ґрунтування методом холодного безповітряного розпилювання.

2.4. Виконує ґрунтування, антикорозійне покривання, покривання необростаючими та протиобростаючими фарбами, анодний і катодний захист суден, які зазнають дії морської води, мінеральних кислот і лугів.

2.5. Реставрує художні написи.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маляр 5-го розряду (обробка металів) має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маляр 5-го розряду (обробка металів) має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маляр 5-го розряду (обробка металів) має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маляр 5-го розряду (обробка металів) має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маляр 5-го розряду (обробка металів) має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маляр 5-го розряду (обробка металів) має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маляр 5-го розряду (обробка металів) має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маляр 5-го розряду (обробка металів) має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маляр 5-го розряду (обробка металів) має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маляр 5-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маляр 5-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маляр 5-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маляр 5-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маляр 5-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маляр 5-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маляр 5-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автомобілі легкові - остаточне фарбування, оброблення лаками та емалевими фарбами.

5.2. Герби, орнаменти, складні написи - художнє виконання за ескізами та малюнками.

5.3. Корпуси приладів на експорт - фарбування за 1-м класом оброблення.

5.4. Корпуси приладів, які експлуатуються в морській воді в тропічних умовах - фарбування.

5.5. Корпуси судна, конструкції суднові та поверхні суднових приміщень (відсіків, цистерн) - ґрунтування та фарбування методом гарячого повітряного та безповітряного розпилення лакофарбових матеріалів.

5.6. Корпус судна і інших металоконструкцій в підводній частині - заміряння питомого поперечного опору лакофарбового покриття з попереднім розмічанням точок замірів.

5.7. Надбудови пасажирських суден - фарбування.

5.8. Панелі, щити, схеми - художнє оброблення поверхонь.

5.9. Салони суден, пасажирських літаків, туристичних та службових пасажирських вагонів - оброблення визначеного стилю по металу, дереву, пластмасі.