Інструкція для посади "Маляр 6-го розряду (обробка металів)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маляр 6-го розряду (обробка металів)" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виконання і вимоги до експериментального фарбування і оброблення виробів і поверхонь;
      - будову і способи налагодження установок для гарячого безповітряного розпилення лакофарбових матеріалів та апаратів для нанесення термопластичних фарб;
      - схеми захисту фарбами, які не обростають;
      - способи реставрації художніх розписів та малюнків.

1.4. Маляр 6-го розряду (обробка металів) призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маляр 6-го розряду (обробка металів) підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маляр 6-го розряду (обробка металів) керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маляр 6-го розряду (обробка металів) під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує експериментальне фарбування та оброблення виробів та поверхонь в процесі впровадження нових фарбувальних речовин і синтетичних матеріалів.

2.2. Реставрує художні розписи та малюнки.

2.3. Виконує декоративне лакування, полірування поверхонь внутрішніх приміщень.

2.4. Фарбує після ґрунтування поверхні методом гарячого безповітряного розпилення на установках.

2.5. Наносить термопластичні фарби, які не обростають, апаратами.

2.6. Захищає фарби, які не обростають, консервувальними фарбами за спеціальною схемою.

2.7. Розписує за малюнками та ескізами від руки.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маляр 6-го розряду (обробка металів) має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маляр 6-го розряду (обробка металів) має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маляр 6-го розряду (обробка металів) має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маляр 6-го розряду (обробка металів) має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маляр 6-го розряду (обробка металів) має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маляр 6-го розряду (обробка металів) має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маляр 6-го розряду (обробка металів) має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маляр 6-го розряду (обробка металів) має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маляр 6-го розряду (обробка металів) має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маляр 6-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маляр 6-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маляр 6-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маляр 6-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маляр 6-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маляр 6-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маляр 6-го розряду (обробка металів) несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Експонати виставочних машин, апаратів і приладів - багатошарове та багатокольорове фарбування, лакування, шліфування та полірування.

5.2. Конструкції суднові - нанесення товстошарових покриттів.

5.3. Поверхні внутрішніх стін пасажирських суден, літаків, туристичних та службових вагонів - розписування за малюнками і ескізами від руки.

5.4. Салони, вестибюлі, каюти "Люкс" пасажирських суден, літаків, вагонів та прогулянкових яхт - художнє оброблення, захисне покривання.