Інструкція для посади "Травильник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Травильник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією травильника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову устаткування різних типів, спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів;
      - процес травлення і очищення електролітичним і хімічним способом;
      - способи травлення під блиск і мармур;
      - всі види глибокого травлення;
      - правила розрахунку швидкості травлення, температуру і склад ванн;
      - правила визначення якості травлення зовнішнім оглядом та вимірювальними приладами;
      - будову світлокопіювальних рам і правила роботи на них;
      - методику застосування світлочутливої емульсії;
      - будову фотохімічного устаткування;
      - марки сталі, сортамент труб і балонів;
      - склад, властивості розчинів і способи їх приготування.

1.4. Травильник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Травильник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Травильник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Травильник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Травить і нейтралізує деталі і вироби з різних матеріалів зі зберіганням заданих розмірів з важкодоступними внутрішніми поверхнями і деталі з різьбою, високовуглецевий дріт і калібрований метал.

2.2. Виконує спеціальне травлення під мармур, матове, глянцеве та глибоке, розмірне травлення.

2.3. Обробляє деталі і заготовки з різних металів і сплавів з додержанням установлених розмірів з ізоляцією місць, які не підлягають травленню.

2.4. Травить деталі різних габаритів і конфігурацій з великою кількістю переходів.

2.5. Виміряє глибину травлення мікрометром і індикатором.

2.6. Виконує ступінчасте травлення деталей складних контурів у вигляді стільників.

2.7. Виконує двостороннє травлення великогабаритних деталей, травлення на "вус".

2.8. Розмічає місця, які підлягають травленню, за трафаретом, кресленням і методом світлокопіювання.

2.9. Складає травильні розчини.

2.10. Відбирає проби розчинів і передає їх в лабораторію на аналіз.

2.11. Веде процес травлення, знежирення і фосфатування труб і балонів відповідно до установлених режимів.

2.12. Веде процес травлення сортового прокату.

2.13. Бере участь в процесі травлення листа в рулонах у ваннах травильних машин періодичної дії, листового, штабового і сортового прокату, якісних і спеціальних марок сталі, листа в рулонах на безперервних агрегатах, а також листового металу для підготовки його до покривання.

2.14. Забезпечує правильне проходження штаби через травильні ванни та регулює роботу парових, водяних і кислотних засувок і бризкалок на травильних агрегатах.

2.15. Бере участь в ремонті травильних агрегатів.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Травильник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Травильник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Травильник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Травильник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Травильник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Травильник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Травильник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Травильник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Травильник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Травильник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Травильник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Травильник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Травильник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Травильник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Травильник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Травильник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виводи електровакуумних приладів - хімічне і електрохімічне травлення.

5.2. Вироби і деталі, які працюють в жорстких умовах експлуатації (автомобілі, велосипеди тощо) - оброблення в гарячих розчинах фосфорнокислих солей заліза для створення фосфатного шару.

5.3. Вироби посудні складної конфігурації і великого габариту (чайник, кофейник) - травлення, нейтралізація під емалювання.

5.4. Деталі великогабаритні складної конфігурації бронзові (спіралі, хвилеводи) - травлення.

5.5. Деталі для годинникових механізмів з кольорових металів - декоративне травлення з наступним пасивуванням.

5.6. Деталі і вузли електровакуумних приладів різної конфігурації і розмірів - травлення, хімічне і електрохімічне полірування.

5.7. Інструмент - травлення під товстошарове хромування.

5.8. Кришки люків - травлення окремих місць на задану товщину.

5.9. Мідь в бухтах, прокат - травлення на гачковому конвеєрі.

5.10. Обшивки стільникових конструкцій - ступінчасте травлення з витримкою перемичок.

5.11. Прокладки - двостороннє, клиноподібне травлення.

5.12. Сталі жароміцні і сплави кольорових металів - травлення для виявлення макроструктури.

5.13. Шестірні дрібномодульні точні, золотники, поршні, шкали з різних кольорових металів і сплавів - травлення зі зберіганням розмірів.

5.14. Штаби, листи, рулони, прутки з кольорових металів і сплавів - травлення.