Інструкція для посади "Випалювач емалі 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випалювач емалі 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією випалювача емалі 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи підналагодження устаткування, яке обслуговує;
      - режим випалу виробів простих і середньої складності;
      - сорти і властивості емалей;
      - будову універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та приладів.

1.4. Випалювач емалі 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випалювач емалі 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випалювач емалі 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випалювач емалі 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Випалює прості і середньої складності вироби, покриті різними емалями, в конвеєрних, камерних, газових і муфельних печах.

2.2. Стежить за роботою печей та температурним режимом випалу.

2.3. Визначає готовність випалу виробів.

2.4. Регулює швидкість руху конвеєра.

2.5. Перевіряє якість виробів перед випалом та виправляє дрібні дефекти.

2.6. Зачищає емалі за шаблоном.

2.7. Обдуває вироби перед випалом.

2.8. Вивантажує вироби з печі, править їх та виправляє дефекти емалевого покриття.

2.9. Підналагоджує устаткування, яке обслуговує.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випалювач емалі 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випалювач емалі 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випалювач емалі 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випалювач емалі 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випалювач емалі 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випалювач емалі 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випалювач емалі 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випалювач емалі 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випалювач емалі 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випалювач емалі 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випалювач емалі 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випалювач емалі 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випалювач емалі 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випалювач емалі 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випалювач емалі 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випалювач емалі 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Випалювання емалі на виробах; баки для зберігання дистиляту; мішалки стальні простої конструкції; плити газові; посуд; сифони підлогові; трапи; труби прямі суднових систем та трубопроводів.