Інструкція для посади "Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії, розташування і призначення устаткування, що ремонтується, і його вузлів;
      - прийоми слюсарної обробки, призначення і правила застосування нескладного слюсарного і вимірювального інструменту, пристроїв;
      - правила роботи в умовах перетину трас теплових мереж із комунікаціями (фекальними, газовими, водопровідними, кабельними);
      - захисні і запобіжні засоби для роботи з ручним, пневматичним і електрифікованим інструментом;
      - елементарні знання з матеріалознавства;
      - послідовність і правила розбирання та складання запірної арматури й фланцевих з'єднань трубопроводів;
      - способи прокладання, кріплення трубопроводів в каналах, траншеях і тунелях та правила дотримання ухилів;
      - прості прийоми такелажних робіт;
      - будову простих такелажних засобів і правила користування ними;
      - правила стропування вантажів малої маси.

1.4. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює слюсарну обробку деталей за 12 - 14 квалітетами (5 - 7 класами точності).

2.2. Чистить грязьовики і відстійники, видаляє воду з камер.

2.3. Установлює огорожі котлованів, тимчасові мости.

2.4. Здійснює планування та влаштування основи під укочення.

2.5. Доставляє на робоче місце, підготовляє до роботи і прибирає слюсарний інструмент, інвентар, пристрої та матеріали.

2.6. Працює спільно з електрогазозварником на майданчиках, в колодязях, колекторах.

2.7. Під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації здійснює розбирання, ремонт і складання устаткування теплових мереж з діаметром труб до 300 мм, ревізію і ремонт фланцевої арматури із застосуванням нескладного слюсарного і вимірювального інструменту і пристроїв, шурфування підземних комунікацій на перетині з тепловими мережами, влаштування піщаної або щебеневої набивки під асфальт під час ремонту теплотраси, а також виконує нескладні такелажні роботи під час переміщення вузлів і деталей устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура запірна різьбова і фланцева - розбирання, перебивання сальників.

5.2. Болти - нарізання і прогонка різьби, складання болтового з'єднання.

5.3. Деталі кріпильні - очищення від мастики і накипу, прогонка різьби, вирубування і обпилювання в межах вільних розмірів, обрізання під різними кутами, свердління отворів.

5.4. Заглушки на трубопроводі - зняття болтів, відтиснення фланців і очищення від старих прокладок.

5.5. Компенсатори сальникові - розбирання.

5.6. Кріплення трубопроводів - огляд і очищення, перевірка на цілісність.

5.7. Мати ізоляційні зі скловати і пергаміну - виготовлення.

5.8. Прокладки простої конфігурації з азбесту, гуми, картону, пароніту - розмічання, вирубування за розміткою.

5.9. Репери теплового розширення - заміна.

5.10. Труби діаметром до 50 мм - згинання за шаблоном вручну або на верстаті.