Інструкція для посади "Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оцинковувача-хромувальника дифузійним способом 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію спеціальних пристроїв;
      - сортамент і технічні умови на оцинковані труби і деталі;
      - склад шихти;
      - дозування поновлення шихти цинковим пилом;
      - склади епоксидних композицій;
      - призначення і умови застосування контрольно-вимірювального інструменту.

1.4. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес оцинкування різних деталей (фланці, болти тощо) термодифузійним способом.

2.2. Веде процес оцинкування (хромування) термодифузійним способом внутрішніх поверхонь прямих і криволінійних труб в одній площині.

2.3. Контролює якість підготовки поверхні труб і деталей під оцинкування.

2.4. Готує нову шихту та поновлює склад використаної.

2.5. Готує епоксидні композиції за рецептами для нанесення їх на зовнішні поверхні оцинкованих труб.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оцинковувач-хромувальник дифузійним способом 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.