Інструкція для посади "Металізатор 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Металізатор 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією металізатора 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, електричні та кінематичні схеми установок, які експлуатує, автоматів та автоматичних ліній напилення залежно від виду матеріалу, який напилюється, конструкцію і матеріал виробів та їх призначення;
      - вплив технологічних параметрів напилення на величину коефіцієнта використання матеріалу, властивості покриттів;
      - вплив термо- та інших видів оброблення покриттів на їх фізико-механічні властивості;
      - методи та прилади контролю умов проведення робіт з напилення;
      - порядок накладання шарів для зменшення деформації покриттів та деталей;
      - методи спеціальних випробувань шару, що напилюється;
      - способи підрахунку маси потрібної кількості матеріалів для напилення;
      - систему допусків та посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
      - вимоги до організації дільниць напилення.

1.4. Металізатор 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Металізатор 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Металізатор 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Металізатор 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує плазмове напилення порошковими та тугоплавкими матеріалами особливо складних, експериментальних, досвідних дорогих та великогабаритних відповідальних деталей, які піддаються деформуванню та жолобленню під час напилення.

2.2. Виконує детонаційне, високочастотне та плазмове напилення на деталі та вироби із заданою товщиною покривання з допуском до 20 мкм.

2.3. Наносить спеціальні види покриття на вироби із спеціальних деталей та сплавів.

2.4. Здійснює металізацію деталей та виробів на автоматах та напівавтоматичних лініях напилення.

2.5. Проводить дослідно-експериментальні роботи.

2.6. Виготовляє еталонні взірці покриттів.

2.7. Вибирає та регулює роботи установок детонаційного високочастотного напилення.

2.8. Виконує плазмове напилення деталей в камерах з атмосферою, що контролюється.

2.9. Обслуговує багатокомпонентні механізовані установки та потокові лінії напилення покриттів.

2.10. Бере участь у капітальному ремонті апаратури, яку обслуговує.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Металізатор 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Металізатор 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Металізатор 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Металізатор 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Металізатор 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Металізатор 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Металізатор 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Металізатор 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Металізатор 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Металізатор 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Металізатор 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Металізатор 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Металізатор 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Металізатор 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Металізатор 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Металізатор 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апарати теплообмінні, пучки трубних елементів із корозійностійкої сталі - металізація у незручному положенні без візуального контролю з використанням нестандартних подовжувальних головок.

5.2. Деталі газоводів з кутом між напрямком струменя та поверхні, що напиляється, менше 45 град.

5.3. - плазмове напилення внутрішніх поверхонь.

5.4. Золотники гідророзпилювачів - детонаційне напилення.

5.5. Теплообмінники холодильні - нанесення пористих покриттів на автоматичних лініях.

5.6. Труби з різних матеріалів - детонаційне напилення металевих та металокерамічних покриттів на внутрішні поверхні.

5.7. Шестірні гідронасосів - детонаційне напилення опорних поверхонь шестерень.