Інструкція для посади "Інженер з об'єктивного контролю II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з об'єктивного контролю II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за професією інженера з об'єктивного контролю - не менше 1 року, з безпосереднього управління повітряним рухом - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, постанови, розпорядження, накази, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування;
      - нормативно-правові акти органу державного регулювання діяльності цивільної авіації України, які регулюють порядок діяльності підприємства, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з вимог придатності до польотів повітряних суден з технічного обслуговування та ремонту устаткування;
      - перспективи технічного розвитку підрозділу;
      - організацію ремонтних робіт і технічного обслуговування устаткування та авіаційної техніки;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості та експлуатаційні дані устаткування підрозділу, основні технологічні процеси, стандарти, граничні значення льотно-технічних характеристик та параметрів функціонування контрольованих систем та приладів ПС, будову та правила експлуатації засобів об'єктивного контролю;
      - величини відхилень параметрів режимів польоту і функціонування систем ПС від їх граничних значень;
      - основи економіки, організації праці, виробництва і управління, основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з об'єктивного контролю II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з об'єктивного контролю II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з об'єктивного контролю II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з об'єктивного контролю II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у плануванні та організації роботи відділу (дільниці), забезпеченні виконання виробничого плану, контролю якості робіт, що виконуються.

2.2. Здійснює аналіз матеріалів обробки, визначає відхилення параметрів режимів польотів і функціонування систем.

2.3. Своєчасно інформує начальника відділу (дільниці) об'єктивного контролю.

2.4. Вивчає та узагальнює, упроваджує передовий досвід, прогресивні методи і нові засоби оброблення та аналізу польотної інформації.

2.5. Удосконалює організацію робіт ITC відділу (дільниці).

2.6. Вживає заходів щодо підвищення продуктивності та якості праці, зниження трудовитрат та собівартості виконання робіт.

2.7. Забезпечує збереження, справність, своєчасне ТО і постійну готовність засобів обробки до використання за призначенням, своєчасну їх метрологічну перевірку.

2.8. Веде облік та аналізує відмови та несправності засобів оброблення, вживає заходів щодо їх запобігання.

2.9. Подає пропозиції щодо удосконалення засобів оброблення.

2.10. Веде встановлену для відділу (дільниці) облікову документацію, своєчасно подає звітність.

2.11. Забезпечує зберігання матеріалів, записів інформації, їх обробок та аналізів.

2.12. Своєчасно вивчає та виконує вимоги керівних документів.

2.13. Економне витрачає матеріально-технічні засоби та паливно-енергетичні ресурси, що виділяються відділу (дільниці) для виконання робіт.

2.14. Бере участь в організації та проведенні авіаційно-технічної підготовки.

2.15. Бере участь у раціоналізаторській та винахідницькій роботі відділу (дільниці).

2.16. Систематизує та узагальнює матеріали оброблення та аналізу польотної інформації.

2.17. Дотримується трудової та виробничої дисципліни.

2.18. Бере участь у розробленні місячних, квартальних і річних планів (графіків) роботи відділу (дільниці).

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з об'єктивного контролю II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з об'єктивного контролю II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з об'єктивного контролю II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з об'єктивного контролю II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з об'єктивного контролю II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з об'єктивного контролю II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з об'єктивного контролю II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з об'єктивного контролю II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з об'єктивного контролю II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з об'єктивного контролю II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з об'єктивного контролю II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з об'єктивного контролю II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з об'єктивного контролю II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з об'єктивного контролю II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з об'єктивного контролю II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з об'єктивного контролю II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.