Інструкція для посади "Інженер бортовий I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер бортовий I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва інженера бортового цивільної авіації. Стаж роботи за професією інженера бортового II категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), що регламентують роботу льотно-технічної експлуатації повітряних суден цивільної авіації;
      - правила експлуатації повітряних суден відповідно до НТЕРАТ та керівництв з льотної експлуатації;
      - техніку, яку експлуатує;
      - положення про інженерно-технічну службу;
      - Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - у разі виконання міжнародних польотів - іноземну мову в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

1.4. Інженер бортовий I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер бортовий I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер бортовий I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер бортовий I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у підготуванні повітряного судна до польоту і контролює його готовність відповідно до керівництва з льотної експлуатації.

2.2. Перевіряє перед вильотом закриття заправних горловин, аварійних і вантажних люків і дверей фюзеляжу відповідно до керівництва з льотної експлуатації.

2.3. Усуває в польоті несправності авіаційної техніки, що з'явилися і доступні для усунення.

2.4. Своєчасно виконує команди командира повітряного судна з керування двигунами і системами повітряних суден.

2.5. Своєчасно доповідає командиру повітряного судна про відхилення і несправності та дає пропозиції щодо їх усунення.

2.6. Вживає заходів за вказівкою (дозволом) командира повітряного судна для забезпечення безпеки пасажирів, збереження судна і розміщених на його борту вантажів, спеціального устаткування і польотної документації.

2.7. Оглядає відповідно до керівництва з льотної експлуатації повітряне судно після посадки і зарулювання на стоянку та доповідає командиру повітряного судна свої зауваження.

2.8. Оформлює документацію, записує зауваження щодо роботи авіаційної техніки і результатів огляду, передає повітряне судно в установленому порядку.

2.9. Вимагає від працівників інженерно-авіаційної служби усунення виявлених несправностей.

2.10. Вимагає виконання КВП авіакомпанії, "Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники гражданской авиации" (НТЕРАТ ГА), керівництва з льотної експлуатації та інших нормативних документів Укравіатрансу, у частині, що його стосується.

2.11. Приймає повітряне судно в справному і підготовленому для польоту стані.

2.12. Додержується правил експлуатації повітряного судна на землі і в польоті.

2.13. Вимагає наявності на борту установленої суднової документації, аварійно-рятувальних засобів, необхідних для польоту кількості палива, мастила, рідин і газів.

2.14. Вимагає своєчасну інформацію командира повітряного судна про несправності авіаційної техніки.

2.15. Додержується правил передпольотного відпочинку.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер бортовий I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер бортовий I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер бортовий I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер бортовий I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер бортовий I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер бортовий I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер бортовий I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер бортовий I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер бортовий I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер бортовий I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер бортовий I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер бортовий I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер бортовий I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер бортовий I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер бортовий I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер бортовий I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.