Інструкція для посади "Інспектор-пілот", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор-пілот" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації один раз у 5 років. Наявність свідоцтва пілота 1 класу цивільної авіації. Стаж роботи за професією пілота: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти урядового органу державного управління цивільної авіації, які регулюють порядок авіаційної діяльності підприємств та авіакомпаній;
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали із системи державного нагляду, ведення обліку, організації праці, трудового законодавства;
      - документи ІКАО;
      - положення про Укравіатранс;
      - Головну інспекцію з безпеки польотів, відділ інспектування льотної діяльності експлуатантів;
      - накази, вказівки директора Укравіатрансу.

1.4. Інспектор-пілот призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор-пілот підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор-пілот керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор-пілот під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє, організовує і контролює заходи, спрямовані на забезпечення безпеки польотів.

2.2. Проводить інспектування авіапідприємств, авіакомпаній, навчальних закладів, льотних підрозділів авіаційних заводів з питань: організації льотної діяльності; забезпечення безпеки польотів; рівня освітньо-кваліфікаційної та професійної придатності льотного персоналу.

2.3. Перевіряє льотну діяльність екіпажів повітряних суден під час інспекторських перевірок, свідоцтва спеціалістів цивільної авіації всіх країн працюючих у межах України, українських спеціалістів працюючих у всіх країнах світу.

2.4. Бере участь у роботі комісій із сертифікації експлуатантів, інспекції експлуатантів, розслідуванні авіаційних подій та інцидентів.

2.5. Освоює нову авіаційну техніку, прилади та системи щодо виконання польотів на повітряних суднах, які експлуатуються в Україні.

2.6. Здійснює контроль за станом безпеки польотів у авіакомпаніях, авіапідприємствах, навчальних льотних закладах, за якістю підготовки льотного персоналу експлуатантів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор-пілот має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор-пілот має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор-пілот має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор-пілот має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор-пілот має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор-пілот має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор-пілот має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор-пілот має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор-пілот має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор-пілот несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор-пілот несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор-пілот несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор-пілот несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор-пілот несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор-пілот несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор-пілот несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.