Інструкція для посади "Інспектор-пілот з безпеки польотів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інспектор-пілот з безпеки польотів" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр). Підвищення кваліфікації один раз у 5 років. Наявність свідоцтва пілота цивільної авіації I класу, допуску до всіх видів польотів на повітряному судні. Стаж роботи за професією пілота: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують діяльність цивільної авіації, норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Інспектор-пілот з безпеки польотів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інспектор-пілот з безпеки польотів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інспектор-пілот з безпеки польотів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інспектор-пілот з безпеки польотів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує вимоги керівних документів стосовно забезпечення безпеки польотів.

2.2. Розроблює заходи спрямовані на забезпечення безпеки польотів.

2.3. Здійснює регулярний контроль за діяльністю персоналу.

2.4. Дає оцінку його роботі, надаючи при цьому методичну допомогу.

2.5. Контролює виконання нормативно-правових актів з організації льотної роботи та контролює рівень підготовки персоналу, що визначається документами, які регулюють льотну діяльність та спрямованими на забезпечення безпеки польотів.

2.6. Виконує вимоги Закону України "Про інформацію", законодавства з охорони праці, трудового законодавства України.

2.7. Постійно підвищує свою кваліфікацію, освоює нову авіаційну техніку.

2.8. Володіє необхідними організаторськими здібностями.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інспектор-пілот з безпеки польотів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інспектор-пілот з безпеки польотів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інспектор-пілот з безпеки польотів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інспектор-пілот з безпеки польотів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інспектор-пілот з безпеки польотів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інспектор-пілот з безпеки польотів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інспектор-пілот з безпеки польотів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інспектор-пілот з безпеки польотів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інспектор-пілот з безпеки польотів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інспектор-пілот з безпеки польотів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інспектор-пілот з безпеки польотів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інспектор-пілот з безпеки польотів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інспектор-пілот з безпеки польотів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інспектор-пілот з безпеки польотів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інспектор-пілот з безпеки польотів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інспектор-пілот з безпеки польотів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.