Інструкція для посади "Контролер ощадного банку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер ощадного банку" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший контролер Ощадбанку. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією контролера Ощадбанку — не менше 1 року. Контролер Ощадбанку. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-методичні матеріали щодо проведення визначених банківських операцій;
      - форми касових і банківських документів, порядок їх оформлення;
      - правила приймання, видачі, обліку і зберігання готівки, цінностей і цінних бланків;
      - ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання;
      - порядок складання звітності;
      - перелік інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер;
      - державну мову;
      - основи психології праці;
      - правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Контролер ощадного банку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер ощадного банку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер ощадного банку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер ощадного банку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює проведення та облік визначених банківських операцій, передбачених чинним законодавством, і відповідно до ліцензій Національного банку України, в тому числі: відкриття та ведення рахунків клієнтів та здійснення розрахунків за їх дорученням; касове обслуговування клієнтів; залучення депозитів фізичних осіб; визначені операції з валютними цінностями.

2.2. Здійснює заходи щодо виконання філією Ощадбанку плану залучення заощаджень населення у вклади.

2.3. Веде облік готівки, цінностей і цінних бланків.

2.4. Здійснює закриття операційного дня та складання щоденної звітності філії, перевіряє відповідність наявної готівки, цінностей і цінних бланків, їх залишків у касі визначеним документам.

2.5. Додержується правил зберігання документів, особових рахунків, карток із зразками підписів, штампів та печаток, бланків банківської звітності.

2.6. Зберігає ключ від грошової комори філії (сейфа), бере участь у її відкриванні та закриванні.

2.7. Зберігає інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер.

2.8. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер ощадного банку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер ощадного банку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер ощадного банку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер ощадного банку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер ощадного банку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер ощадного банку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер ощадного банку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер ощадного банку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер ощадного банку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер ощадного банку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер ощадного банку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер ощадного банку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер ощадного банку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер ощадного банку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер ощадного банку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер ощадного банку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.