Інструкція для посади "Контролер-касир", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер-касир" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший контролер-касир. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією контролера-касира — не менше 1 року. Контролер-касир. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій;
      - форми касових і банківських документів;
      - правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів;
      - порядок оформлення касових документів;
      - ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання;
      - порядок складання касової звітності;
      - перелік інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер;
      - державну мову;
      - основи психології праці;
      - правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Контролер-касир призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер-касир підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер-касир керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер-касир під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує операції з приймання, визначення справжності та платіжності, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами Ощадбанку.

2.2. Контролює правильність складання вхідних та вихідних документів клієнтів.

2.3. Сортує грошові білети й монети за номіналами, а також на придатні й непридатні для обігу, виявляє фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети.

2.4. Формує, упаковує, оформляє грошові білети й монети згідно з інструкцією щодо емісійно-касової роботи.

2.5. Обмінює пошкоджені грошові білети й монети.

2.6. Складає касову звітність.

2.7. Контролює додержання касової дисципліни.

2.8. Бере участь в розробленні та впровадженні заходів щодо виявлення недоліків в касовій роботі, їх усунення та запобігання.

2.9. Зберігає інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер.

2.10. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер-касир має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер-касир має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер-касир має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер-касир має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер-касир має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер-касир має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер-касир має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер-касир має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер-касир має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер-касир несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер-касир несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер-касир несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер-касир несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер-касир несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер-касир несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер-касир несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.