Інструкція для посади "Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з організації пенсійного захисту та грошової допомоги I категорії - не менше 3 років. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги II категорії - не менше 2 років. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги - не менше 2 років. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - державну мову;
      - акти законодавства, що стосуються діяльності управління;
      - практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - основи діловодства;
      - правила роботи на комп'ютері;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Надає організаційно-методичну допомогу підвідомчим установам, здійснює контроль за правильним застосуванням чинного законодавства при призначенні пенсій міськими (районними) управліннями соціального захисту населення.

2.2. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення.

2.3. Бере участь у розробленні проектів нормативних та організаційно-методичних документів, проведенні експертизи документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу, підготовці інформації про результати цієї роботи.

2.4. Регулярно відвідує закріплені за ним міські і районні управління соціального захисту населення для вивчення стану справ на місці, перевірки та надання їм практичної та методичної допомоги.

2.5. Складає довідку за результатами перевірки, що відображає стан справ на час перевірки.

2.6. Веде по кожному обслуговуваному управлінню справу, що спостерігає, і журнал обліку порушень (недоробок) для періодичного аналізу та прийняття відповідних рішень.

2.7. Вживає заходів щодо своєчасного і старанного розгляду письмових звернень районними (міськими) управліннями соціального захисту населення.

2.8. Вивчає досвід роботи фахівців з призначення пенсій та грошової допомоги в управліннях соціального захисту населення, вносить пропозиції щодо узагальнення та поширення прогресивних форм і методів праці, готує відповідні матеріали.

2.9. Щоквартально аналізує роботу закріплених за ним районів з питань призначення пенсій та грошової допомоги.

2.10. Усуває виявлені недоліки.

2.11. Знайомиться з практикою підготовки пенсійних документів та їх подання до призначення пенсій на одному з провідних підприємств, що контролює управління соціального захисту населення, а також з характером роботи однієї з провідних професій, найбільш характерної для того чи іншого регіону.

2.12. Повідомляє про одержані дані на заняттях з підвищення кваліфікації.

2.13. Доводить до відома підвідомчих установ зміст телефонограм, нормативних актів, термінових вказівок керівництва.

2.14. Виконує роботи з підготовки оглядового матеріалу щодо застосування пенсійного законодавства і направляє їх в підвідомчі установи.

2.15. Вносить пропозиції щодо удосконалення окремих статей законодавства пенсійного забезпечення для розгляду їх керівництвом.

2.16. Бере участь в проведенні занять з підвищення професійного рівня працівників відділу.

2.17. Виконує всі доручення начальника відділу та заступника начальника головного управління, який контролює відділ.

2.18. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачені кваліфікаційними характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

2.19. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з організації пенсійного забезпечення та грошової допомоги несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.