Інструкція для посади "Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби - не менше 1 року або стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій та грошової допомоги I категорії - не менше 3 років. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій та грошової допомоги її категорії - не менше 2 років. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи на посаді фахівця з виплати пенсій та грошової допомоги - не менше 2 років. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - державну мову;
      - акти законодавства, що стосуються діяльності Центру;
      - практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - основи діловодства;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - правила роботи на комп'ютері;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відкриває та реєструє особові рахунки громадян, яким була призначена пенсія або грошова допомога.

2.2. Веде картотеку особових рахунків осіб, які одержують пенсію та грошову допомогу.

2.3. Оформляє документи на виплату пенсій та грошової допомоги, на припинення виплати або на утримання помилково нарахованої пенсії чи грошової допомоги.

2.4. Веде нарахування сум пенсій та грошової допомоги, що виплачуються.

2.5. Готує вихідні матеріали для складання актів звіряння розрахунків з підприємствами поштового зв'язку.

2.6. Веде журнал обліку руху і оплати доручень, сум виплачених і невиплачених пенсій.

2.7. Перевіряє правильність складених табуляграм, а також звітність вузлів поштового зв'язку щодо виплати пенсій та грошової допомоги.

2.8. Веде реєстри обліку сум виплачених понад розмір пенсій, що підлягають утриманню, а також сум стягнень за виконавчими документами.

2.9. Складає квартальну звітність, довідки про виплачені та невиплачені пенсії та допомоги.

2.10. Здійснює контроль за правильним застосуванням підприємствами пільгового пенсійного законодавства.

2.11. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики щодо пенсійного забезпечення та грошової допомоги.

2.12. Розглядає матеріали, що надходять від фізичних та юридичних осіб і стосуються питань щодо правильності нарахування пенсій та допомог, застосування пенсійного законодавства.

2.13. Готує у встановленому порядку проекти відповідей на звертання та заяви, що надійшли на розгляд.

2.14. Здійснює збирання, оцінку, аналіз, оброблення, накопичення оперативної, статистичної, нормативно-правової, організаційно-методичної інформації з питань нарахування та виплат пенсій та грошової допомоги, створення, експлуатацію та удосконалення відповідних баз даних з використанням сучасних комп'ютерних технологій, підготовку відповідних оперативних, аналітичних та статистичних матеріалів і забезпечення ними керівників Центру.

2.15. Розробляє пропозиції, комплекси заходів, плани тощо, бере участь в організації їх виконання.

2.16. Бере участь у проведенні експертизи документів, що стосуються напряму роботи відділу, у підготовці інформації про результати цієї роботи.

2.17. За дорученням свого керівника виконує обов'язки, які передбачені характеристиками для споріднених за характером роботи посад.

2.18. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з виплати пенсій та грошової допомоги несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.