Інструкція для посади "Головний фахівець з призначення пенсій", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний фахівець з призначення пенсій" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у сфері пенсійного забезпечення на посаді провідного фахівця - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність органів соціального захисту з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - законодавчі акти, інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності місцевої державної адміністрації;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;
      - порядок призначення пенсій та грошової допомоги;
      - порядок складання встановленої звітності;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - державну мову;
      - правила експлуатації комп'ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Головний фахівець з призначення пенсій призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний фахівець з призначення пенсій підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний фахівець з призначення пенсій керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний фахівець з призначення пенсій під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює координацію та методичне керівництво відповідним напрямом роботи підрозділу.

2.2. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ з цього напряму.

2.3. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення.

2.4. Забезпечує розроблення пропозицій, комплексів заходів, планів, що стосуються відповідного напряму роботи, бере участь в організації їх виконання.

2.5. Здійснює аналіз стану справ у відділі.

2.6. Контролює обґрунтованість поданих комісіями з призначення пенсій рішень про призначення чи відмову пенсій громадянам.

2.7. Проводить аналіз відмовлених справ, незаконного подання документів для призначення пенсій.

2.8. Контролює ефективність роботи фахівців відділу з представниками підприємств, що відповідають за оформлення пенсій.

2.9. Здійснює контроль за правильним і своєчасним нарахуванням пенсій, проведенням перерахунків, нагляд за термінами розгляду документів, що необхідні для призначення пенсій.

2.10. Надає консультативну допомогу підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам з питань пенсійного законодавства, призначення пенсій та грошової допомоги сім'ям з дітьми.

2.11. Роз'яснює фахівцям пенсійне законодавство і нормативні акти.

2.12. Здійснює перевірку роботи фахівців підрозділу.

2.13. Організовує складання річних та квартальних звітів.

2.14. Здійснює контроль за проведенням річної інвентаризації.

2.15. Проводить кодифікацію змін у нормативно-правових документах, що стосуються призначення пенсій, грошової допомоги та соціальних виплат.

2.16. Розглядає всі письмові звернення від фізичних та юридичних осіб, що стосуються питань призначення пенсій та грошової допомоги, готує в установленому порядку відповідні пропозиції, висновки, відповіді.

2.17. Проводить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу, готує інформацію про результати цієї роботи.

2.18. Здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів і справ.

2.19. Планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників.

2.20. Впроваджує досконалі й ефективні методи роботи.

2.21. Стежить за додержанням персоналом правил І норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний фахівець з призначення пенсій має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний фахівець з призначення пенсій має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний фахівець з призначення пенсій має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний фахівець з призначення пенсій має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний фахівець з призначення пенсій має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний фахівець з призначення пенсій має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний фахівець з призначення пенсій має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний фахівець з призначення пенсій має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний фахівець з призначення пенсій має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний фахівець з призначення пенсій несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний фахівець з призначення пенсій несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний фахівець з призначення пенсій несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний фахівець з призначення пенсій несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний фахівець з призначення пенсій несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний фахівець з призначення пенсій несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний фахівець з призначення пенсій несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.