Інструкція для посади "Начальник відділу асортименту та якості товарів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу асортименту та якості товарів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Торгівля", "Економіка і підприємництво". Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра та спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - правила застосування штрих-кодів та сучасних комп'ютерних систем у торговому процесі підприємства;
      - порядок проведення оптово-промислових виставок, ярмарків, біржових торгів;
      - методи вивчення попиту на товари;
      - кон'юнктуру товарного ринку;
      - нормативні документи із стандартизації товарів та технічні вимоги, основні властивості та якісні характеристики товарів;
      - технологію виробництва;
      - характеристики підприємств постачальників та виробників, асортимент їх;
      - порядок укладення угод;
      - порядок ведення правової претензійної роботи;
      - методи визначення якості товарів;
      - порядок проведення інвентаризації та списання товарно-матеріальних цінностей;
      - організацію обліку та звітності;
      - основи менеджменту персоналом;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг у торгівлі;
      - правила конкурентних взаємостосунків;
      - форми та методи організації та оплати праці;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Начальник відділу асортименту та якості товарів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу асортименту та якості товарів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу асортименту та якості товарів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу асортименту та якості товарів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю відділу.

2.2. Проводить політику управління товарним ринком.

2.3. Аналізує підсумки реалізації товарів, стан та динаміку попиту.

2.4. Разом з іншими комерційними службами підприємства розробляє довго-, середньо- та короткострокові прогнози попиту згідно із заданим товарним асортиментом.

2.5. Контролює стан товарних запасів, розробляє заходи, спрямовані на поліпшення збалансованості попиту та пропозиції за обсягом, товарною структурою та якістю.

2.6. Здійснює методичне керівництво та систематичний контроль за прийманням товарів за якістю, додержанням правил зберігання та транспортування товарів.

2.7. Розробляє пропозиції щодо проектів договорів та умов постачання заданого товарного асортименту.

2.8. Керує роботою з подання претензій постачальникам за товари, які не відповідають вимогам стандартів, технічних умов, сертифікатів якості.

2.9. Здійснює, у разі потреби, роботу з уцінення товарів.

2.10. Аналізує пропозиції працівників підприємства та споживачів щодо поліпшення якості товарів, дизайну, розширення та оновлення асортименту.

2.11. Бере участь у роботі арбітражних судів з питань асортименту та якості товарів, науково-методичних, технічних та художньо-технологічних рад промислових підприємств, будинків моделей виставок, ярмарків зразків споживчих товарів.

2.12. Бере участь у затвердженні нових зразків, розгляді питань щодо їх виробництва та внесення змін або доповнень до відповідних стандартів та технічних умов.

2.13. Організує конференції споживачів, демонстрації-перегляди товарів за участю підприємств промисловості та торгівлі.

2.14. Складає звіти за результатами перевірки асортименту та якості товарів, її реалізації.

2.15. Контролює виконання персоналом відділу поточних робочих завдань, наявність у продажу планового асортименту товарів.

2.16. Контролює санітарно-технічний стан приміщення відділу, додержання вимог правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни.

2.17. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу асортименту та якості товарів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу асортименту та якості товарів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу асортименту та якості товарів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу асортименту та якості товарів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу асортименту та якості товарів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу асортименту та якості товарів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу асортименту та якості товарів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу асортименту та якості товарів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу асортименту та якості товарів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу асортименту та якості товарів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу асортименту та якості товарів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу асортименту та якості товарів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу асортименту та якості товарів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу асортименту та якості товарів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу асортименту та якості товарів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу асортименту та якості товарів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.