Інструкція для посади "Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця-організатора торгівлі на ринку цінних паперів II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань фондового ринку. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією фахівця-організатора торгівлі на ринку цінних паперів - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань фондового ринку. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, нормативно-правові акти України та міжнародні стандарти з питань, що стосуються професійної сфери діяльності;
      - документи, що регламентують діяльність з організації торгівлі цінними паперами;
      - документи, що регламентують роботу фондової біржі та торговельно-інформаційної системи;
      - зміст та технології операцій з організації торгівлі;
      - особливості організації торгівлі різними видами фінансових інструментів;
      - документи, що регламентують порядок укладання угод з купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та в торговельно-інформаційній системі;
      - правила та інші нормативні документи фондової біржі та торговельно-інформаційної системи;
      - основи професійної етики та соціальної психології;
      - процедури розв'язання спорів між учасниками торгівлі, між учасниками торгівлі та їх клієнтами, між організатором торгівлі та учасниками торгівлі;
      - основи організації праці та управління;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує торгівлю цінними паперами та похідними цінними паперами на фондовій біржі або торгівлю в торговельно-інформаційній системі, у тому числі із застосуванням засобів електронної торговельно-інформаційної мережі.

2.2. Бере участь у підготовці документів, які регламентують роботу організатора торгівлі і визначають порядок взаємодії фондової біржі з її членами та торговельно-інформаційної системи з її учасниками (правила та інші нормативні документи організатора торгівлі, специфікації контрактів, зразки договорів тощо).

2.3. Розглядає документи для допуску цінних паперів до продажу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі.

2.4. Проводить експертизу відповідності показників фінансово-економічного стану емітентів та їх цінних паперів до встановлених вимог для допуску цінних паперів до котирування на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі.

2.5. Готує відповідні пропозиції щодо прийняття рішення про допуск цінних паперів до котирування, призупинення, вилучення та поновлення котирування.

2.6. Бере участь в організації і проведенні як електронних, так і торгів "з голосу".

2.7. Під час проведення електронних торгів може виконувати роботу адміністратора торгів або наглядача, торгівлі "з голосу" - ведучого торгів, наглядача або фахівця з реєстрації замовлень і оформлення операцій.

2.8. У разі виконання функцій нагляду може виконувати роботи аналітика, до функцій якого входить проведення фінансового аналізу діяльності члена фондової біржі, його операцій на ринку, підготовка звітів, висновків і рекомендацій за наслідками аналізу.

2.9. Проводить моніторинг діяльності членів фондової біржі та емітентів, цінні папери яких пройшли процедуру лістингу.

2.10. Розглядає документи щодо реєстрації брокерської контори на фондовій біржі або учасника торговельно-інформаційної системи та готує відповідні пропозиції щодо прийняття рішень про реєстрацію (відкриття) брокерської контори на фондовій біржі або учасника торговельно-інформаційної системи, призупинення, припинення та поновлення діяльності брокерської контори на біржі або участі в торговельно-інформаційній системі, допуску уповноважених осіб (брокерів/дилерів) до проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів на організаторі торгівлі, веде їх реєстрацію та облік.

2.11. Оформляє та обліковує документи, які застосовуються під час укладання угод і договорів з купівлі-продажу цінних паперів.

2.12. Контролює виконання укладених угод, проведення розрахунків за укладеними угодами за принципом "поставка проти оплати".

2.13. Забезпечує взаємодію та обмін інформацією з обраною розрахунковою установою, депозитарієм щодо клірингу та розрахунків за укладеними угодами з купівлі-продажу цінних паперів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.