Інструкція для посади "Декоратор вітрин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Декоратор вітрин 4-го розряду" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією декоратора вітрин 4 розряду. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - функціональне призначення вітрин магазинів (закладів харчування), їх види та будову, фактори психологічної дії на споживача;
      - сучасні форми та методи показу товарів, способи технічного оформлення вітрин та створення товарної (художньо-декоративної) експозиції;
      - правила догляду за вітринами;
      - основні властивості товарів, що використовуються для оформлення вітрин, способи запобігання їх ушкодженню;
      - типові підставки та допоміжні засоби для викладення всіх видів товарів;
      - вимоги до оформлення цінників;
      - способи застосування рекламних та інформаційних плакатів;
      - основні символи-покажчики, які використовуються в інформаційно-рекламних цілях у вітчизняній та світовій практиці сфери торгівлі та послуг;
      - техніку шрифту та технічного малюнка;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Декоратор вітрин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Декоратор вітрин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Декоратор вітрин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Декоратор вітрин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює роботи з художнього та художньо-декоративного оформлення внутрішнього простору магазину (закладу харчування), малює рекламні плакати, вивіски, щити, оформляє стенди, настінні панно, внутрішньо- та зовнішньомагазинні вітрини.

2.2. Розробляє та розміщує у внутрішньому просторі магазину символи-покажчики товарних та функціональних відділів підприємства або окремих товарних комплексів обідніх залів та фойє закладів харчування).

2.3. Готує для оформлення вітрини вітринну коробку та вітринний інвентар.

2.4. Викладає товари та монтує декоративні елементи вітрини.

2.5. Надписує та художньо оформляє цінники на товари, що розміщені на експозиційних стендах та у вітринах.

2.6. Оформляє в торговому залі магазину (залі закладу харчування) "Куточок споживача".

2.7. Оформляє ялинкові та інші тематичні товарні базари.

2.8. Розробляє технічні рішення та готує за ескізами художника-оформлювача експозиційні стенди на виставках-продажах та ярмарках.

2.9. Бере участь в розробці ескізів фірмового одягу для працівників магазину (закладу харчування).

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Декоратор вітрин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Декоратор вітрин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Декоратор вітрин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Декоратор вітрин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Декоратор вітрин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Декоратор вітрин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Декоратор вітрин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Декоратор вітрин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Декоратор вітрин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Декоратор вітрин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Декоратор вітрин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Декоратор вітрин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Декоратор вітрин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Декоратор вітрин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Декоратор вітрин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Декоратор вітрин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.