Інструкція для посади "Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією готувача составів для розливання плавок 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи процесу розливання сталі та кристалізації зливка;
      - технологію підготовки составів виливниць до розливання металу;
      - методи виявлення дефектів сифонного припасу;
      - будову та принцип роботи кранів двору виливниць та відділення роздягання зливків, автоматичних самозахватних кліщів;
      - поверхневі дефекти зливків через неякісну підготовку составів;
      - графік випуску плавок;
      - слюсарну справу.

1.4. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує состави у дворах виливниць для розважування зливків до 10 т під час розливання зверху.

2.2. Набирає центрові для составів з вагою зливків до 10 т.

2.3. Обчищує зовнішню та внутрішню поверхні виливниць, піддонів, візків, центрових від скрапу, окалини, заливин та сміття.

2.4. Установлює утеплювачі на виливниці та стальні пробки в отвір нижньої частини виливниць.

2.5. Набирає піддони сифонною цеглою та продуває набрані піддони.

2.6. Збирає та установлює центрові.

2.7. Продуває виливниці, обчищує їх від пилу, окалини, скрапу та сміття.

2.8. Бере участь у виконанні робіт з роздягання зливків та витягування приварених зливків із виливниць, заміні піддонів, центрових, виливниць.

2.9. Готує піддони для продування сталі через днище конверторів.

2.10. Маркує зливки, що відправляються на склад.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач составів до розливання плавок 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.