Інструкція для посади "Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора машини безперервного лиття заготовок 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи процесу кристалізації безперервного зливку;
      - будову та електричні схеми усіх технологічних вузлів машин безперервного або напівбезперервного лиття заготовок, контрольно-вимірювальної апаратури;
      - причини аварійних випадків розливання та методи їх запобігання.

1.4. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес безперервного лиття заготовок з головного пульта керування на машинах продуктивністю до 150 тис тонн вуглецевої та низьколегованої сталі за рік.

2.2. Керує з головного пульта стопорами проміжного та розливного ковшів, тягнучими клітями, кристалізаторами, підйомно-поворотними столами, механізмами качання форсунок та електрозасувками кристалізаторів, механізмами з подавання, переміщення, різання, транспортування та прибирання металу.

2.3. Керує механізмами зворотно-поступального руху кристалізаторів, підйомно-поворотним столом, тягнучими клітями, візком проміжного розливного пристрою, механізмами автоматичного змащування кристалізатора та іншими механізмами з переміщення, кантування, прибирання та транспортування металу з пульта розливання високолегованої сталі та прецизійних сплавів на машинах безперервного або напівбезперервного лиття заготовок.

2.4. Керує механізмами газового різання безперервного зливку на мірні довжини, захвату та підйому кабін газорізаків, переміщення різаків та налагодження мірних довжин заготовок, механізму керування налагодження мірних довжин заготовок, механізмами керування підхватами заготовок та важілями підхватів, затискним пристроєм газорізок в режимі подавання затравок, аварійними уловлювачами.

2.5. Керує механізмами подавання заготовок на рольганги та механізмами штабелювання на машинах безперервного або напівбезперервного лиття заготовок продуктивністю понад 100 тис тонн сталі за рік.

2.6. В необхідних випадках виконує роботи на будь-якому пульті керування машини.

2.7. Перевіряє правильність експлуатації усіх пультів керування та контролюючої апаратури.

2.8. Контролює правильність знімання, установлення та центрування проміжних ковшів, порожнини кристалізаторів.

2.9. Перевіряє технологічну вісь машини.

2.10. Налагоджує машину.

2.11. Виявляє та усуває несправності у роботі машин під час розливання металу.

2.12. Виконує профілактичні огляди та поточні ремонти устаткування машини.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор машини безперервного лиття заготовок 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.