Інструкція для посади "Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу розливання сталі на машинах безперервного або напівбезперервного лиття заготовок;
      - принцип роботи механізмів газового різання машини, будову ручних різаків та пальників;
      - будову та призначення пультів керування, щитів контрольно-вимірювальних приладів, керуючої та регулювальної апаратури пульту керування, що обслуговується;
      - схеми подавання кисню, горючого газу та води до різаків;
      - правила поводження з киснем, горючим газом та з балонами стисненого повітря;
      - встановлену сигналізацію та схему зв'язку з розливальною площадкою;
      - принцип роботи основних технологічних вузлів машини;
      - причини виникнення несправностей у роботі устаткування, що обслуговується, способи їх запобігання та усунення;
      - основи електрослюсарної справи.

1.4. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує збиральними механізмами на машинах безперервного або напівбезперервного лиття заготовок продуктивністю до 100 тис тонн сталі за рік в процесі розливання сталі та підготовки машини до роботи.

2.2. Керує сталевозним візком під час подавання рідкого металу від печей до машини, шлеперами під час подавання на склад заготовок на газорізання та штабелювання.

2.3. Керує механізмами газового різання слябів та заготовок на мірні довжини на машинах безперервного або напівбезперервного лиття заготовок чи ріже сляби та заготовки ручними різаками поза зоною машини.

2.4. Керує в процесі різання апаратурою газорозподільчих щитів.

2.5. Готує затравку для чергового розливання.

2.6. Збирає газові схеми газорозподільних щитів, блоків, клапанів візка газорізання та газових щитів пульта.

2.7. Регулює тиск газу на газових щитах.

2.8. Готує механізми, що обслуговуються, до розливання плавок під керівництвом оператора, який обслуговує головний пульт керування машини, стежить за їх роботою та справним станом.

2.9. Здійснює профілактичний огляд та ремонт газової апаратури.

2.10. Бере участь у налагодженні та ремонті устаткування, що обслуговується.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.