Інструкція для посади "Машиніст дистрибутора 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст дистрибутора 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста дистрибутора 6 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виплавки сталі та одержання шлаків необхідної кондиції;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування конвертора, призначення, будову, електричні схеми всієї керуючої та регулювальної апаратури пульта керування конвертором;
      - хімічний склад та фізичні властивості чавуну, сталі, руди, розкислювачів та шлаку;
      - причини виникнення несправностей в роботі конвертора та методи їх запобігання і усунення;
      - технологічний процес рафінування чорнового феронікелю;
      - хімічний склад та фізичні властивості чорнового феронікелю.

1.4. Машиніст дистрибутора 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст дистрибутора 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст дистрибутора 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст дистрибутора 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує з пульта механізмом повороту (дистрибутором) конверторів ємкістю 100 т до 250 т.

2.2. Керує приводом підйому та повалки конвертора, кисневою фурмою.

2.3. Включає механізми з дозування та подавання сипучих матеріалів у конвертор.

2.4. Керує та регулює подавання кисню у конвертор і води, що охолоджує, в зону реакції.

2.5. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, що характеризують процес плавки.

2.6. Зливає шлак у шлакову чашу та метал у ківш.

2.7. Керує штовхаючим візком, що перемішує мульдові состави в завантажувальному прольоті, завалювальною машиною, що подає мульди зі скрапом у конвертор.

2.8. Стежить за справним станом механізмів.

2.9. Керує з пульта процесом продування киснем чорнового феронікелю.

2.10. Виконує ремонт устаткування, що обслуговується.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст дистрибутора 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст дистрибутора 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст дистрибутора 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст дистрибутора 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст дистрибутора 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст дистрибутора 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст дистрибутора 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст дистрибутора 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст дистрибутора 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст дистрибутора 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст дистрибутора 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст дистрибутора 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст дистрибутора 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст дистрибутора 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст дистрибутора 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст дистрибутора 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.