Інструкція для посади "Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу розливання сталі на машинах безперервного та напівбезперервного лиття заготовок;
      - будову та принцип роботи системи гідравліки, водоохолодження, вентиляції, основних технологічних вузлів машини, керуючої, регулювальної та вимірювальної апаратури механізмів, що обслуговуються;
      - схеми керування гідроприводами;
      - види, властивості та якість мастильних матеріалів;
      - слюсарну справу.

1.4. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою гідроакумуляторної та гідронасосної станцій на машинах безперервного або напівбезперервного лиття заготовок продуктивністю до 100 тис тонн сталі за рік.

2.2. Керує системою охолодження, скидання води зі зливка та вентиляцією камери повторного охолодження на машинах безперервного або напівбезперервного лиття заготовок продуктивністю до 100 тис тонн вуглецевої та низьколегованої сталі за рік.

2.3. Налагоджує гідросистему на заданий тиск, витрати води повторного охолодження заготовки.

2.4. Заповнює робочою рідиною витратні баки.

2.5. Регулює витрати води на охолодження кристалізаторів та інших водоохолоджувальних вузлів машини.

2.6. Промиває водяні фільтри.

2.7. Очищує форсунки, замінює несправні форсунки і прокладки.

2.8. Змащує ролики повторного охолодження.

2.9. Стежить за правильною роботою механізмів, видачею зливків з колодязя, роботою насосної станції на дні колодязя, правильністю введення затравок на повторне охолодження, видачею останньої заготовки з машини, справним станом засувок, дроселів, вентилів, пароздувів, роликів повторного охолодження, роботою водорозподільних пристроїв.

2.10. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті.

2.11. Очищує та змащує, проводить профілактичний огляд устаткування.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервного лиття заготовок 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.