Інструкція для посади "Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією готувача заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні процеси виготовлення люнкериту, термічних сумішей, технологічних мастил та пресування дисків та брикетів;
      - будову та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - склад та властивості сумішей, дисків і брикетів, що виготовляються, та їх вплив на розливання сталі;
      - слюсарну справу.

1.4. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує льоточну масу для доменних печей, люнкерит, циносферну суміш та інші термічні суміші, що застосовуються під час розливання сталі, відцентрового відливання труб, замазування кришок муфелів при термодифузійному способі оцинкування та хромування труб.

2.2. Готує суміші та виготовляє диски, рами та брикети для розливання сталі.

2.3. Регулює подавання води на бігуни.

2.4. Прокалює та сушить матеріали, дозує і змішує компоненти за заданою технологією.

2.5. Готує технологічні мастила для виробництва спеціальних труб методом гарячого пресування під керівництвом робітника вищої кваліфікації.

2.6. Завантажує суміш в штамп пресу, керує пресом та вивантажує диски і брикети з пресу, транспортує їх в сушильні камери.

2.7. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.