Інструкція для посади "Готувач прокатного інструменту 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач прокатного інструменту 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією готувача прокатного інструменту 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу виробництва бандажів, труб;
      - властивості різних марок сталі;
      - сортамент продукції, що виробляється;
      - слюсарну справу.

1.4. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує технологічний вимірювальний інструмент та інструмент для деформації металу і забезпечує ними робочі місця в процесі виготовлення бандажів, труб під керівництвом готувача прокатного інструменту вищої кваліфікації.

2.2. Підбирає інструмент, видає замовлення на його виготовлення.

2.3. Перевіряє, розміри та твердість інструменту, визначає придатність інструменту до роботи.

2.4. Бере участь в підготовці та проведенні перевалок технологічного інструменту.

2.5. Веде облік витрат, контролює видачу, повернення, збереження прокатного інструменту, забезпечує його необхідний запас.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач прокатного інструменту 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.