Інструкція для посади "Склопротиральник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Склопротиральник" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - умови виконання роботи;
      - види та властивості мийних засобів;
      - правила і норми охорони праці та безпечного виконання робіт на висоті;
      - правила користування спеціальними пристроями.

1.4. Склопротиральник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Склопротиральник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Склопротиральник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Склопротиральник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очищає скло та рами від бруду.

2.2. Наносить на скло спеціальну речовину для протирання їх м'якою ганчіркою.

2.3. Миє рами вікон та підвіконня.

2.4. Вибирає для роботи необхідний інвентар та пристрої й утримує їх у чистоті.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Склопротиральник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Склопротиральник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Склопротиральник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Склопротиральник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Склопротиральник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Склопротиральник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Склопротиральник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Склопротиральник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Склопротиральник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Склопротиральник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Склопротиральник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Склопротиральник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Склопротиральник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Склопротиральник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Склопротиральник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Склопротиральник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.