Інструкція для посади "Чистильник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Чистильник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чистильника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивну будову виробничих багатоповерхових, гартівних, термічних, плавильних та інших спеціальних печей, технічні і протипожежні вимоги до них;
      - способи ремонту, кладки, обмуровування і футерування виробничих печей та установок;
      - правила складання технічної документації про стан топок, печей, газоходів, димоходів і виробничої вентиляції.

1.4. Чистильник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Чистильник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Чистильник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Чистильник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє і очищає від сажі та золи топки, газоходи й димоходи виробничих багатоповерхових печей, плавильних, гартівних, термічних печей та установок, малярних камер, парильних колонок і кондитерських печей, Перевіряє і чистить складні частини каналів виробничої вентиляції.

2.2. Здійснює контрольну перевірку технічного й протипожежного стану складних виробничих та спеціальних печей і оформляє письмові висновки.

2.3. Складає схеми розгорток та прив'язок газоходів у багатоповерхових будинках і промислових об'єктах.

2.4. Визначає можливості переведення печей зі установок на газове паливо із складанням відповідної технічної документації на основі чинних протипожежних правил та норм.

2.5. Здійснює повний ремонт усіх видів інструменту і пристроїв, що застосовуються під час очищення топок, печей, газоходів та димоходів.

2.6. Виконує очищення міждонних відсіків і танків суден.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Чистильник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Чистильник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Чистильник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Чистильник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Чистильник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Чистильник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Чистильник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Чистильник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Чистильник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Чистильник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Чистильник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Чистильник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Чистильник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Чистильник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Чистильник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Чистильник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.