Інструкція для посади "Швейцар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Швейцар" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила обслуговування відвідувачів;
      - розташування відділів, секцій, торгових залів;
      - номери телефонів виклику таксі, швидкої допомоги, міліції, пожежної команди тощо;
      - місця розташування навколишніх підприємств громадського харчування, торгівлі, комунального господарства тощо;
      - розташування засобів протипожежного захисту та сигналізації і правила користування ними;
      - правила санітарії та гігієни;
      - способи чищення металевих предметів.

1.4. Швейцар призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Швейцар підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Швейцар керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Швейцар під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Наглядає за входом і виходом відвідувачів на підприємствах громадського харчування, торгівлі, комунального господарства тощо.

2.2. Інформує відвідувачів про розташування відділів, секцій, торговельних залів, наявність вільних місць.

2.3. Приводить у порядок вестибюль, протирає скло, стіни в тамбурі та під'їзді, чистить металеві предмети на дверях і перевіряє їх справність.

2.4. Повідомляє адміністрацію про помічені несправності.

2.5. Викликає таксі на прохання відвідувачів.

2.6. Вмикає і вимикає світлові реклами, перевіряє систему сигналізації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Швейцар має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Швейцар має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Швейцар має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Швейцар має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Швейцар має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Швейцар має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Швейцар має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Швейцар має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Швейцар має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Швейцар несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Швейцар несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Швейцар несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Швейцар несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Швейцар несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Швейцар несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Швейцар несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.