Інструкція для посади "Кантувальник-укладальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кантувальник-укладальник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи крану та його вантажозахватних пристроїв;
      - правила клеймування та маркування металу;
      - раціональні прийоми кантування, укладання та подавання прокату, заготовок та труб;
      - марки сталі, сортамент прокату, типи рейок.

1.4. Кантувальник-укладальник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кантувальник-укладальник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кантувальник-укладальник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кантувальник-укладальник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Укладає рейки, поковки та інший великосортний прокат у короби або колодязі уповільненого охолодження і термостати.

2.2. Укладає спеціальні прокладки між окремими пачками металу.

2.3. Вивантажує прокат та бере участь в укладанні його на стелажі, а також у закриванні колодязів або коробів уповільненого охолодження кришками разом з машиністом крану металургійного виробництва.

2.4. Кантує та укладає заготовки для колес і бандажів на візки, подає зважені заготовки до місця призначення та укладає їх в штабелі.

2.5. Підкочує колеса в жолобах від одного агрегату до іншого під час їх обробки.

2.6. Забезпечує наявність справних гаків та кантувальних вилок.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кантувальник-укладальник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кантувальник-укладальник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кантувальник-укладальник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кантувальник-укладальник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кантувальник-укладальник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кантувальник-укладальник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кантувальник-укладальник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кантувальник-укладальник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кантувальник-укладальник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кантувальник-укладальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кантувальник-укладальник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кантувальник-укладальник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кантувальник-укладальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кантувальник-укладальник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кантувальник-укладальник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кантувальник-укладальник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.