Інструкція для посади "Фабрикатор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фабрикатор" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виробництва та виробничі потужності цеху;
      - керівні матеріали з питань виробничого планування;
      - організацію виробничого планування на підприємстві;
      - порядок розробки виробничої програми та змінно-добових завдань;
      - номенклатуру продукції, що випускається;
      - основи економіки, організації виробництва та праці;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з прокатного виробництва;
      - види браку та способи їх запобігання;
      - виробничі зв'язки між дільницями цеху;
      - діючі державні стандарти та технічні умови;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Фабрикатор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фабрикатор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фабрикатор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фабрикатор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у складанні оперативно-виробничих завдань по прокатних станах, ад'юстажу, видах та профілях прокату, у щоденному плануванні прокатки металу по бригадах, а також у складанні плану постачання до цеху металу та інших матеріалів.

2.2. Здійснює контроль за виконанням замовлень, своєчасністю подавання металу та завантаження його у нагрівальні печі на даний профіль, витрачанням металу, надходженням блюмів (слябів) відповідних марок сталі.

2.3. Веде диспетчерський журнал, оперативно-технічний облік всіх показників роботи виробництва.

2.4. Бере участь у перевірці наявності фактичних залишків напівфабрикатів, матеріалів, які налічувались на складах, а також у складанні технічного звіту по своєму виробництву.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фабрикатор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фабрикатор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фабрикатор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фабрикатор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фабрикатор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фабрикатор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фабрикатор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фабрикатор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фабрикатор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фабрикатор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фабрикатор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фабрикатор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фабрикатор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фабрикатор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фабрикатор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фабрикатор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.