Інструкція для посади "Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виготовлення льоточної маси;
      - принцип роботи бігунів, дробарок та транспортерів;
      - склад та властивості матеріалів, що застосовуються для виготовлення льоточної маси, заправних матеріалів, люнкериту та термічних сумішей, шлакоутворювальних матеріалів;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує в глином'ялках вогнетривку глину для ущільнення дверей коксових печей.

2.2. Готує льоточну масу для доменних печей, люнкерит та термічні суміші, що використовуються під час розливання металу, відцентрового відливання труб, замазування кришок муфелів в процесі термодифузійного способу оцинкування та хромування труб під керівництвом робітника вищої кваліфікації.

2.3. Готує шлакоутворювальні матеріали, що застосовуються у процесі виплавлення сталі та сплавів.

2.4. Відбирає проби для аналізу та відправляє їх в лабораторію.

2.5. Завантажує матеріали на транспортер для подавання в барабан змішувача та готовий люнкерит і термічні суміші в залізничні вагони.

2.6. Керує бігунами, дробарками, транспортерами, барабаном змішувача, вантажопідйомними механізмами, стропує вантажі.

2.7. Бере участь в ремонтах устаткування, що обслуговується.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та термічних сумішей 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.